Forhandlingene så langt

I 2012 avsluttet forhandlingene om det internasjonale klimaregelverket som skal gjelde fram til 2020. Naturvernforbundet har fulgt denne forhandlingsrunden hele veien. Her kan du lese et overblikk på hvordan dagens klimaregime ble til, og hva som skjedde på hver og et av de mange forhandlingsmøtene.

Rapport:
Fra Bali til Cancun

Naturvernforbundets omfattende oppdateringer fra forhandlingene om en ny klimaavtale i perioden 2008-2010 er nå samlet i rapporten "Fra Bali til Cancun".

Last ned rapporten

Klimaforhandlingene skjer i regi av FNs klimakonvensjon (UNFCCC). I desember hvert år møtes partene til toppmøte, en såkalt Conference of the Parties (COP). Mellom disse toppmøtene avholdes det en rekke mindre forhandlingsmøter.

I tillegg til de offisielle FN-møtene er også møter i andre fora viktige. Klima blir diskutert av de såkalte G8- og G20-gruppene, som samler ledere for de mektigste landene i verden. I tillegg har USA tatt initiativ til en serie møter kalt «Major Economies Forum» (MEF).

Fra Bali til København

Under klimatoppmøtet COP 13 på Bali i 2007 ble det vedtatt å starte forhandlinger om klimaregelverket for perioden etter at utslippsmålene i den første forpliktelsesperioden av Kyoto-protokollen utløper, altså fra 2013 og framover. Det ble vedtatt et omfattende mandat for forhandlingene, den såkalte Bali Action Plan, som lister opp de områdene forhandlingene skulle omfatte: Mål for utslippskutt i industriland, tiltak for å kutte utslippene i utviklingsland, finansiering av klimatiltak i fattige land, tilpasning til klimaendringer og så videre. Selv om det aldri ble formelt bestemt at det nye regelverket skulle gjelde fram til 2020, endte forhandlingene i praksis med å handle om perioden 2013-2020.

Forhandlingene som ble satt i gang på Bali skulle i utgangspunktet pågå fram til klimatoppmøtet COP 15 i København i 2009. Det var store forventninger til at dette toppmøtet skulle vedta en ny juridisk bindende klimaavtale etter modell av Kyoto-protokollen (selv om mandatet fra Bali ikke spesifiserte at forhandlingene skulle resultere i en ny protokoll). Det ble avholdt svært mange forhandlingsmøter opp mot København-toppmøtet, men det gikk svært sakte framover. COP 15 i København ble preget av bitter uenighet og kaos, og resultatet ble en svært svak erklæring som mange land sluttet opp om, men som selve forhandlingsmøtet aldri vedtok. Etter dette oppga mange land tanken på å forhandle fram en helhetlig avtale for perioden fra 2013 til 2020. Innsatsen ble i stedet rettet inn mot å vedta konkrete regler for klimaarbeidet i denne perioden, uten å gjøre dem til en del av en juridisk bindende protokoll.

Stein på stein

De påfølgende klimatoppmøtene (COP 16 i Cancun i 2010, COP 17 i Durban i 2011 og COP 18 i Doha i 2012) bygde deretter stein på stein et sett med enkeltbeslutninger som til sammen danner det internasjonale klimaregelverket fram til 2020.

Forventningene foran Cancun-toppmøtet i 2010 var lave, men COP 16 endte likevel opp med enighet om den såkalte Cancun-avtalen, som inneholder overordnede regler om utslippskutt, finansiering, klimatilpasning, bevaring av tropisk skog og mye mer. COP 16 var dermed med på å gjenopprette tilliten til at FNs klimakonvensjon var i stand til å levere resultater. COP 17 i Durban utfylte flere områder i Cancun-avtalen, og vedtok også opprettelsen av Det grønne klimafondet, som seinere skal fylles med penger til utslippskutt og klimatiltak i utviklingsland. Durban-toppmøtet vedtok også at Kyoto-protokollen skal videreføres etter 2013, selv om vesentlig færre industriland vil delta i denne andre forpliktelsesperioden.

Med vedtakene som ble gjort på klimatoppmøtet i Durban, samt noen ytterligere konkretiseringer fra Doha i 2012, avsluttet forhandlingene som ble satt i gang på Bali i 2007. Regelverket for perioden 2013-2020 er ikke på langt nær sterkt nok til å sikre den innsatsen mot farlige klimaendringer som klimaforskerne mener er nødvendig. Men det er heller ikke riktig at det ikke finnes noe internasjonalt klimaregelverk fra 2013. Les mer om regelverket for perioden fram til 2020 her.

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.01.2013

Nyheter

Erik Solheim innlegg klimaseminar bredde

Her er jobben Solheim må gjøre

08.12.2010 | Sist oppdatert: 08.12.2010

Klimaforhandlingene i Mexico spisser seg til. Nye forslag er lagt fram, men mange land tviholder på sine gamle posisjoner. Miljøvernministrene har en svær jobb foran seg de kommende dagene. Naturvernforbundet og Regnskogfondet har gitt miljø- og utviklingsminister Erik Solheim ei liste over hva han bør prioritere når han nå går inn i forhandlingene med full tyngde.

Irina

Ukraina tar til motmæle mot Naturvernforbundets partner

08.12.2010 | Sist oppdatert: 08.12.2010

Ukraina fikk 1.desember den lite heldige utmerkelsen som dagens fossil av den internasjonale miljøbevegelsen. Ukraina svarte på sine offisielle nettsider med å ta til motmæle mot lederen for Naturvernforbundets partner i Ukraina, Irina Stavchuk.

Cop_president

Mulighetenes uke i Mexico

05.12.2010 | Sist oppdatert: 06.12.2010

Når verdens miljøvernministre nå ankommer Mexico har de alle muligheter til å få på plass en enighet som tar det internasjonale klimasamarbeidet et stort skritt videre. Lørdag ble det lagt fram et nytt avtaleforslag som kan bidra til framgang i uka som kommer. Men teksten må forbedres betydelig for å sikre en sterk og rettferdig klimaavtale. Naturvernforbundet etterlyser krav om høyere utslippsmål og videreføring av Kyoto-avtalen.

Lars Haltbrekken nær klimaforhandlinger

Mind the gap!

03.12.2010 | Sist oppdatert: 03.12.2010

"Gigatonngapet" er ordet som beskriver den store forskjellen mellom de utslippskuttene verden trenger og de langt mindre utslippskuttene verden har lovet. Naturvernforbundet deltar nå på klimatoppmøtet i Mexico for å bidra til at gapet blir tettet.

Figueres_opening_speech

Kyotos framtid avgjøres i Cancun

30.11.2010 | Sist oppdatert: 06.12.2010

I løpet av de kommende to ukene vil trolig Kyoto-avtalens videre skjebne avgjøres. Under åpningen av klimatoppmøtet i Cancun i går ble både Japan og Canada hardt angrepet for å blokkere en bindende klimaavtale.

Audun-rosland
Lite forventninger foran klimaforhandlingene:

Ambisjonene må heves

17.11.2010 | Sist oppdatert: 18.11.2010

Mens forventningene til fjorårets klimaforhandlinger i København var store, er det en mer pessimistisk holdning som råder overfor årets forhandlinger i Cancún i Mexico. - Det viktigste blir å legge grunnlaget for en ny klimaavtale som forplikter, sa fungerende forhandlingsleder for Norge Audun Rosland på et seminar i dag.

DSC_3882 mitigation room_s
Oppsummering av klimaforhandlinger i Kina:

Ingen enkle løsninger i Cancun

20.10.2010 | Sist oppdatert: 20.10.2010

En ukes klimaforhandlinger i Kina førte ikke verden nærmere en ny klimaavtale. Det er enighet om at det kommende klimatoppmøtet i Cancún skal brukes til å vedta en "balansert pakke" som senere kan bygges ut til en juridisk bindende avtale, men viljen til å legge de nødvendige utslippskuttene og pengene på bordet har ikke økt. Enkelte land inntar en hardere linje foran det kommende toppmøtet.

Viser fra 65 til 72 av totalt 176 artikler

Relaterte tema