Forhandlingene så langt

I 2012 avsluttet forhandlingene om det internasjonale klimaregelverket som skal gjelde fram til 2020. Naturvernforbundet har fulgt denne forhandlingsrunden hele veien. Her kan du lese et overblikk på hvordan dagens klimaregime ble til, og hva som skjedde på hver og et av de mange forhandlingsmøtene.

Rapport:
Fra Bali til Cancun

Naturvernforbundets omfattende oppdateringer fra forhandlingene om en ny klimaavtale i perioden 2008-2010 er nå samlet i rapporten "Fra Bali til Cancun".

Last ned rapporten

Klimaforhandlingene skjer i regi av FNs klimakonvensjon (UNFCCC). I desember hvert år møtes partene til toppmøte, en såkalt Conference of the Parties (COP). Mellom disse toppmøtene avholdes det en rekke mindre forhandlingsmøter.

I tillegg til de offisielle FN-møtene er også møter i andre fora viktige. Klima blir diskutert av de såkalte G8- og G20-gruppene, som samler ledere for de mektigste landene i verden. I tillegg har USA tatt initiativ til en serie møter kalt «Major Economies Forum» (MEF).

Fra Bali til København

Under klimatoppmøtet COP 13 på Bali i 2007 ble det vedtatt å starte forhandlinger om klimaregelverket for perioden etter at utslippsmålene i den første forpliktelsesperioden av Kyoto-protokollen utløper, altså fra 2013 og framover. Det ble vedtatt et omfattende mandat for forhandlingene, den såkalte Bali Action Plan, som lister opp de områdene forhandlingene skulle omfatte: Mål for utslippskutt i industriland, tiltak for å kutte utslippene i utviklingsland, finansiering av klimatiltak i fattige land, tilpasning til klimaendringer og så videre. Selv om det aldri ble formelt bestemt at det nye regelverket skulle gjelde fram til 2020, endte forhandlingene i praksis med å handle om perioden 2013-2020.

Forhandlingene som ble satt i gang på Bali skulle i utgangspunktet pågå fram til klimatoppmøtet COP 15 i København i 2009. Det var store forventninger til at dette toppmøtet skulle vedta en ny juridisk bindende klimaavtale etter modell av Kyoto-protokollen (selv om mandatet fra Bali ikke spesifiserte at forhandlingene skulle resultere i en ny protokoll). Det ble avholdt svært mange forhandlingsmøter opp mot København-toppmøtet, men det gikk svært sakte framover. COP 15 i København ble preget av bitter uenighet og kaos, og resultatet ble en svært svak erklæring som mange land sluttet opp om, men som selve forhandlingsmøtet aldri vedtok. Etter dette oppga mange land tanken på å forhandle fram en helhetlig avtale for perioden fra 2013 til 2020. Innsatsen ble i stedet rettet inn mot å vedta konkrete regler for klimaarbeidet i denne perioden, uten å gjøre dem til en del av en juridisk bindende protokoll.

Stein på stein

De påfølgende klimatoppmøtene (COP 16 i Cancun i 2010, COP 17 i Durban i 2011 og COP 18 i Doha i 2012) bygde deretter stein på stein et sett med enkeltbeslutninger som til sammen danner det internasjonale klimaregelverket fram til 2020.

Forventningene foran Cancun-toppmøtet i 2010 var lave, men COP 16 endte likevel opp med enighet om den såkalte Cancun-avtalen, som inneholder overordnede regler om utslippskutt, finansiering, klimatilpasning, bevaring av tropisk skog og mye mer. COP 16 var dermed med på å gjenopprette tilliten til at FNs klimakonvensjon var i stand til å levere resultater. COP 17 i Durban utfylte flere områder i Cancun-avtalen, og vedtok også opprettelsen av Det grønne klimafondet, som seinere skal fylles med penger til utslippskutt og klimatiltak i utviklingsland. Durban-toppmøtet vedtok også at Kyoto-protokollen skal videreføres etter 2013, selv om vesentlig færre industriland vil delta i denne andre forpliktelsesperioden.

Med vedtakene som ble gjort på klimatoppmøtet i Durban, samt noen ytterligere konkretiseringer fra Doha i 2012, avsluttet forhandlingene som ble satt i gang på Bali i 2007. Regelverket for perioden 2013-2020 er ikke på langt nær sterkt nok til å sikre den innsatsen mot farlige klimaendringer som klimaforskerne mener er nødvendig. Men det er heller ikke riktig at det ikke finnes noe internasjonalt klimaregelverk fra 2013. Les mer om regelverket for perioden fram til 2020 her.

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.01.2013

Nyheter

Enb-dessimawilliams

Små øystater bekymret for klimatoppmøte

09.10.2010 | Sist oppdatert: 09.10.2010

Små øystater vil være blant de hardest rammede landene hvis verden ikke klarer å stoppe farlige klimaendringer. Under avslutningen av klimaforhandlingene i Tianjin i dag uttrykte Alliansen av små øystater alvorlig bekymring for mulighetene for framskritt på COP 16 i Cancún.

Lars Haltbrekken sittende med to andre
Ingen framgang i Tianjin:

Stoltenberg kan sitte på nøkkelen til klimaavtalen

09.10.2010 | Sist oppdatert: 09.10.2010

I dag reiser Jens Stoltenberg til Etiopia for å lede et FN-møte om hvordan klimatiltak i utviklingsland kan finansieres. Samtidig avsluttes en ukes klimaforhandlinger i Kina, uten at verden er nærmere en ny klimaavtale. Naturvernforbundet mener Stoltenberg har mulighet til å bringe ny giv inn i de fastlåste forhandlingene, men det krever at de rike landene forpliktes til å kutte sine utslipp.

DSC_4383 dais consult_s

Balansekunst i Kina

07.10.2010 | Sist oppdatert: 07.10.2010

Under forhandlingsmøtet i Tianjin ser det ut til at alle er enige om å vedta en "balansert pakke av beslutninger" under det kommende Cancun-toppmøtet. Men hva balansen består i, er det svært ulike meninger om.

Enb-pershing
Krangler om kontroll av utslippsforpliktelser

Økt konfliktnivå foran Cancun

06.10.2010 | Sist oppdatert: 07.10.2010

USA insisterer på detaljerte regler for utviklingslandenes klimainnsats, men er selv lite villig til å påta seg strenge forpliktelser. De siste dagenes forhandlinger om en ny klimaavtale i Tianjin, Kina, har ført til steilere fronter mellom USA og utviklingslandene enn tidligere. Dette truer nå mulighetene for å skape framskritt i klimaarbeidet under det kommende toppmøtet i Cancun, Mexico.

DSC_3045 councillor speak_s

Siste forhandlingsrunde før klimatoppmøtet i Cancún

04.10.2010 | Sist oppdatert: 04.10.2010

Seks dager med møter i havnebyen Tianjin, Kina, er alt som gjenstår av forhandlinger før statsråder og toppdiplomater møtes til klimatoppmøtet COP 16 i Cancún, Mexico, i desember. Ingen forventer at COP 16 skal levere den helhetlige klimaavtalen som egentlig skulle vært fullført i København i 2009. Men møtet i Tianjin kan avgjøre om Cancún-toppmøtet likevel blir et skritt framover i klimaarbeidet.

Dealba_bonn-aug_enb

Hva skjedde på klimaforhandlingene i Bonn?

16.08.2010 | Sist oppdatert: 16.08.2010

For tredje gang i år møttes forhandlere fra hele verden til forhandlinger om en ny internasjonal klimaavtale i Bonn, Tyskland. Møtet avslørte stor enighet om å nedjustere forventningene til Cancun-toppmøtet i desember. Samtidig viste møtet med all tydelighet at utslippsmålene som ligger på bordet er for dårlige og må skjerpes betydelig dersom det skal være mulig å nå målet om å begrense temperaturstigningen til to grader.

Klimaforhandlinger Bonn 2010 1

Utviklingsland med klar melding til Stoltenberg

06.08.2010 | Sist oppdatert: 06.08.2010

Da Jens Stoltenberg i sommer var i New York på møte i FNs rådgivende gruppe for klimafinansiering, sa han at penger til klimatiltak i utviklingsland i stor grad må hentes fra private markeder, blant annet gjennom kvotehandel. Utviklingslandene frykter derimot at kvotehandel vil gjøre det mulig for rike land å snike seg unna sine forpliktelser. I en felles uttalelse sier nå de fire mest innflytelsesrike utviklingslandene at de forventer at Stoltenbergs gruppe legger hovedvekt på offentlig finansiering.

Klimaforhandlinger Bonn 2010

Smutthull på dagsorden i Bonn

05.08.2010 | Sist oppdatert: 05.08.2010

Hva kan gjøres med smutthullene som rike land kan bruke for å unngå å redusere klimagassutslippene sine? Nye tall presentert under forhandlingene i Bonn denne uka viser at utslippsløftene fra København kan bli nesten verdiløse om ikke viktige smutthull tettes.

Viser fra 73 til 80 av totalt 176 artikler

Relaterte tema