Du er her:

Forhandlingsleder Laurence Tubiana, FNs daværende klimasjef Christiana Figueres og Frankrikes utenriksminister Laurent Fabius feirer at Parisavtalen blir vedtatt, 12. desember 2015.

Forhandlingsleder Laurence Tubiana, FNs daværende klimasjef Christiana Figueres og Frankrikes utenriksminister Laurent Fabius feirer at Parisavtalen blir vedtatt, 12. desember 2015.

Internasjonal klimapolitikk og klimaforhandlinger

I FN forhandler verdens land om hvordan vi skal løse klimakrisen. Hvert år møtes landene til klimatoppmøter, der veien videre for internasjonalt klimaarbeid stakes ut. To store klimaavtaler har til nå kommet ut av arbeidet: Kyotoavtalen (1997) og Parisavtalen (2015).

Parisavtalen

Den globale klimadugnaden styres av FNs klimakonvensjon (1992). De har vedtatt to avtaler: Kyotoavtalen (vedtatt 1997, gjeldende 2008-2020) og Parisavtalen som ble vedtatt i 2015, og gjelder fra 2020 og fremover. Les mer om hva Paris-avtalen innebærer her.

Klimaforhandlingene

Hvert år siden 1995 har alle land som har signert FNs klimakonvensjon møttes for å diskutere hvordan verden kan unngå farlige klimaendringer. Dette kalles klimaforhandlinger. Klimaforhandlingene skjer kontinuerlig, men med en toukers konferanse hvert år som høydepunktet. Der møtes først diplomater for å komme så langt som mulig før ministerne entrer banen for å avklare de vanskelige spørsmålene.

Naturvernforbundet har lenge fulgt disse klimatoppmøtene tett. Les mer om klimaforhandlingene fra 2007-2015 her.

Klimatoppmøtet 2018 (COP24) – Katowice

I 2018 møtes land i Katowice, Polen. Her skal alle land bli enige om «regelboka» som skal styre gjennomføringen av Paris-avtalen.

Naturvernforbundet deltar på klimatoppmøtet i Katowice. Finn ut alt du trenger å vite om Katowice her.

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.11.2018

Nyheter

FOE COP15 demo-medium

Klimaforhandlinger i Paris 2015

I desember 2015 møtes verdens land i Paris. Der skal de bli enige om en ny internasjonal klimaavtale. Avtalen vil ikke løse klimakrisen en gang for alle, men kan ta verden et langt steg på veien bort fra olje, kull og gass.

Vindmoller foto kare olerud

Fullt mulig å løse klimatrusselen!

10.05.2011 | Sist oppdatert: 01.08.2017

FNs klimapanel (IPCC) la denne uken fram en rapport som viser at det er et stort potensial for fornybar energi i verden og at økt bruk av fornybar energi er avgjørende for å hindre menneskeskapte klimaendringer.

Viser fra 13 til 15 av totalt 15 artikler