Kinas president Hu Jintao (høyre) sammen med USAs president og FNs generalsekretær i New York i september

Kinas president Hu Jintao (høyre) sammen med USAs president og FNs generalsekretær i New York i september.

Kina legger tall på bordet

Kina presenterte i dag planer for å redusere sine klimagassutslipp i forhold til landets BNP med 40-45 prosent innen 2020. Dette markerer et stort skifte i kinesisk klimapolitikk, men vil ikke alene gi så store utslippsreduksjoner som klimaforskningen sier er nødvendig.

Som et svar på tallene USA la på bordet i går, lanserte Kina i dag sitt mål for utslippsreduksjoner fram til 2020. Kinas mål er et intensitetsmål, det vil si et mål for hvor store utslippene skal være per enhet av BNP. Kinas BNP vil fortsette å vokse kraftig i årene framover, og landets totale utslipp vil derfor fortsette å vokse. Men utslippene per prosent av BNP skal ifølge Kinas nye klimamål være 40-45 prosent lavere i 2020 enn de var i 2005.

Kina har lenge nektet å sette konkrete mål på klimaområdet. Under et FN-toppmøte i New York tidligere i høst sa Kinas president Hu Jintao at Kina vil redusere sin utslippsintensitet, men tallfestet ikke målet nærmere. På bakgrunn av dette er de nye målene et gledelig framskritt, mener forskningsdirektør og Kina-ekspert Knut Alfsen i Cicero: - Dette er veldig gode nyheter. Kina har endret sin holdning fra å si at klimaendringene er de rike landenes problem til å innse at vi må løse det i fellesskap, sier Alfsen til Reuters.

Mer om Kina i forhandlingene
Ekspert-reaksjoner på Kinas mål

 

Kina står i dag for de største utslippene av klimagasser i verden, men utslippene pr innbygger er fortsatt langt lavere enn i rike land. En gjennomsnittlig amerikaner står for mer enn fire ganger så store utslipp som en gjennomsnittlig kineser. Bård Lahn i Norges Naturvernforbund mener at Kinas klimamål nå legger økt press på de rike landene:

- Kinas nye mål er ikke alene nok til å redusere landets utslipp så mye som klimaforskningen sier er nødvendig, men det er et viktig første skritt, og ligger nærmere det nødvendige nivået enn USAs klimamål gjør. Derfor bidrar dette til økt press på USA og andre rike land i innspurten til København-toppmøtet, sier Lahn.

Et grovt anslag viser at Kinas utslipp i 2020 vil være 12-13 prosent lavere med landets nye klimamål enn de ifølge Det internasjonale energibyrået ellers ville ha vært. Dette ligger svært nær den 15-30 prosent reduksjonen i forhold til "business as usual" som ifølge sentrale klimaforskere er nødvendig i utviklingslandene fram til 2020. USAs foreløpige mål om en ca 3 prosent reduksjon fra 1990-nivå innen 2020 ligger imidlertid langt unna anbefalingen fra FNs klimapanel om en reduksjon på opp mot 40 prosent i rike land.

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.11.2009