Statens kjøp av klimakvoter 2013-2020

Norge planlegger å kjøpe 30 millioner klimakvoter i perioden 2013-2020. Det er bevilget omlag en milliard kroner til dette.

Ansvaret for kjøp av kvoter fra utviklingsland har Norge delegert til The Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO). Norge stiller samtidig krav til hvilke prosjekter vi skal kjøpe kvoter fra:

  • Prosjekter som står i fare for å bli kansellert på grunn av lave kvotepriser
  • Ikke fra vind- og vannkraftverk, bortsett fra i de minst utviklede landene
  • Ikke fra prosjekter som kutter utslipp fra følgende klimagasser: HFK-23, HCFC-22 og N2O fra adipinsyre
  • Ikke fra kullkraftverk uten CO2-fangst og lagring

Foreløpig er det inngått avtaler fra kjøp av tre prosjekter:

ImageThe Manaus Landfill Gas Project

Prosjekt utenfor Manaus i Amazonas i Brasil. Klimagassutslipp fra søppelfyllingen skal samles og utnyttes til å produsere kraft i et 19,2 MW kraftverk. Totalt vil prosjektet kunne selge 387 595 kvoter i året.

Det er ikke avklart hvor mange kvoter Norge skal kjøpe fra prosjektet.

Les mer om prosjektet hos FN.

ImageAurá Landfill Gas Project

Prosjekt utenfor Belém i staten Pará nord i Brasil. Metan skal samles fra søppelfylling for så å brennes. Når metan brennes blir restproduktet CO2 og vann. Da metan er en klimagass som er 21 ganger sterkere enn CO2 kan prosjektet selge klimakvoter for differansen mellom utslipp av CO2 og utslipp av metan. Prosjektet er ventet å kunne selge om lag 320 151 kvoter per år. Det er ikke avklart hvor mange kvoter Norge skal kjøpe fra prosjektet.

Les mer om prosjektet hos FN.

ImageDoña Juana landfill

Prosjekt på en av Latin-Amerikas største søppelfyllinger utenfor Bogota i Colombia. Metan skal samles fra søppelfylling for så å brennes. Når metan brennes blir restproduktet CO2 og vann. Da metan er en klimagass som er 21 ganger sterkere enn CO2 kan prosjektet selge klimakvoter for differansen mellom utslipp av CO2 og utslipp av metan. Prosjektet er ventet å kunne selge om lag 733 182 kvoter per år. Det er ikke avklart hvor mange kvoter Norge skal kjøpe fra prosjektet.

Artikkelen ble sist oppdatert: 22.07.2014