New York september 2009

Den 22. september inviterte FNs generalsekretær Ban Ki-Moon statsledere til et København-forberedende toppmøte i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling i New York. Det var bred enighet om behovet for en ny klimaavtale, men særlig fra de store rike landene skortet det på konkrete løfter om økt klimainnsats.

Nyheter

Obama-ban-hu-unphoto

Hva skjedde i New York og Pittsburgh?

27.09.2009

I løpet av en intensiv uke har statsledere fra hele verden prøvd å bidra til økt framgang i forhandlingene om en ny klimaavtale. Under klimatoppmøtet som FNs generalsekretær arrangerte i New York var det utviklingslandene som kom med de mest løfterike signalene. G20-lederne som møttes i Pittsburgh noen dager senere var enige om å bli enige, men ikke om så mye annet.

Ban-solheim-unphoto

Hva skjer på Ban Ki-Moons klimatoppmøte i New York?

16.09.2009

Bakteppet er dystert når mer enn hundre statsledere møtes til ekstraordinært klimamøte i New York den 22. september. Frontene i forhandlingene om en ny klimaavtale har blitt hardere den siste måneden, og avstanden mellom de politiske løftene og hva klimaet trenger blir stadig større. Statsleder-møtet i New York må gi tydelige signaler om økt ambisjonsnivå dersom forhandlingene fram mot toppmøtet COP 15 i København skal komme tilbake på rett spor.

Japan lover økt innsats

07.09.2009

Den nye regjeringen i Japan lover å øke landets utslippsmål kraftig. Påtroppende statsminister Yukio Hatoyama vil offentliggjøre flere detaljer under toppmøtet der statsledere skal diskutere klimaspørsmål i New York den 22. september.

Ban Ki-Moon på Svalbard
Bekymringsfullt før klimatoppmøtet i København:

Ban Ki-Moon må legge press på de rike landene!

02.09.2009

Dersom de rike landene ikke skjerper sine utslippsmål kraftig før København kan hele møtet bli en fiasko for miljøet. Det var meldingen fra leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken til FNs generalsekretær på Svalbard i dag.