Rike land må ta ansvar i Poznan


Foto: A. Garberg
Mandag 1. desember åpner klimatoppmøtet i Poznan i Polen. Møtet markerer at forhandlingene om et nytt internasjonalt regelverk for å stoppe klimaendringene er kommet halvveis til målstreken. - Dessverre er man er fortsatt langt unna et gjennombrudd. Vi mener at rike land må ta ansvar for å få framgang i forhandlingene, gjennom å love store utslippskutt og finansiering av klimatiltak i utviklingsland, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Forhandlingene om regelverket som skal ta over når Kyoto-avtalens første periode avsluttes i 2012, ble startet av klimatoppmøtet på Bali for ett år siden, og skal etter planen fullføres i København desember 2009. Når miljøvernministere fra hele verden samles i Poznan i løpet av de kommende to ukene, kan de dessverre ikke skryte av stor framgang i løpet av året som er gått. Avstanden er fortsatt stor mellom rike og fattige land. Mens mange rike land er uvillige til å øke sine klimamål uten at store utviklingsland som Kina også forplikter seg, nekter de fattige landene på sin side å påta seg forpliktelser før de rike landene har oppfylt sine løfter om utslippskutt og klimahjelp til den fattige delen av verden.

- Det eneste som kan gi framgang i forhandlingene om en ny klimaavtale er at rike land sier klart ifra om at de er villige til å ta sitt klimaansvar på alvor. Det betyr å forplikte seg til langt større utslippsreduksjoner, og å lage nye systemer for å finansiere klimatiltak i utviklingsland i stor stil, sier Haltbrekken.

Blant de viktigste forhandlingstemaene i Poznan blir hvor store utslippsreduksjoner de rike landene skal forplikte seg til etter 2012. Dersom man skal ha mulighet til å begrense den globale oppvarmingen til maks 2?C, som er målet både Norge og EU har satt seg, må rike lands klimagassutslipp reduseres med 40 prosent innen 2020. I tillegg må de rike landene finansiere utslippsreduserende tiltak i utviklingsland, for eksempel gjennom energieffektivisering, utbygging av fornybar energi og bevaring av regnskog.

- Vi forventer at norske myndigheter bruker toppmøtet i Poznan til å si klart ifra om hvor store utslippsreduksjoner som er nødvendig. Norge må også legge press på andre rike land. Det er bekymringsfullt å se at store land som Canada, Japan og Australia så langt har vært lite villige til å diskutere framtidige utslippsforpliktelser, og at EU-landene står i fare for å svekke sine klimamål ytterligere, mener Haltbrekken.

Naturvernforbundet har sammen med Natur og Ungdom og Regnskogfondet gitt miljø- og utviklingsminister Erik Solheim en rekke innspill til Norges innsats i forhandlingene i Poznan. Naturvernforbundets klimarådgiver Bård Lahn vil i Poznan delta i den norske forhandlingsdelegasjonen som representant for miljøorganisasjonene. Han vil sammen med leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, arbeide for at Norges forhandlere følger opp miljøorganisasjonenes innspill og står på for en sterk ny klimaavtale.