USAs forhandlingsleder Jonathan Pershing under forhandlingene i Tianjin onsdag.

USAs forhandlingsleder Jonathan Pershing under forhandlingene i Tianjin onsdag. Foto: ENB/IISD

Krangler om kontroll av utslippsforpliktelser

Økt konfliktnivå foran Cancun

USA insisterer på detaljerte regler for utviklingslandenes klimainnsats, men er selv lite villig til å påta seg strenge forpliktelser. De siste dagenes forhandlinger om en ny klimaavtale i Tianjin, Kina, har ført til steilere fronter mellom USA og utviklingslandene enn tidligere. Dette truer nå mulighetene for å skape framskritt i klimaarbeidet under det kommende toppmøtet i Cancun, Mexico.

Les mer

NRK: USA og Kina i ny klimakrig
Guardian: China and US clash

Naturvernforbundets forslag til videreføring av Kyotoprotokollen

Forhandlingene i Tianjin er siste runde med forberedelser til klimatoppmøtet COP 16 i Cancun i desember. I går og i dag har man særlig diskutert hvordan landenes klimainnsats skal måles og kontrolleres. Dette har gitt en hardere tone særlig mellom de store utviklingslandene som Brasil, India og Kina på den ene siden, og USA og andre store industriland på den andre. Til Reuters i dag klagde USAs forhandlingsleder Jonathan Pershing over framgangen, særlig når det gjelder utviklingslandenes klimamål, mens Kina overfor AFP utfordret USA til å skjerpe sine egne altfor svake utslippsmål.

USA har helt siden før København-toppmøtet gjort temaet som går under navnet "MRV" (måling, rapportering og verifisering) til et av de viktigste i forhandlingene om en ny klimaavtale. De krever et felles regelverk for hvordan klimagassutslippene og reduksjonsmålene til både rike og fattige land skal overvåkes og kontrolleres. Samtidig nekter de å diskutere mekanismer for å sikre at deres egne klimaforpliktelser overholdes (såkalt "compliance"), mekanismer som alle andre rike land har akseptert gjennom Kyoto-protokollen.

Kinas forhandlingsleder Su Wei under forhandlingene i Tianjin. Foto: ENB/IISD

Dette provoserer utviklingslandene kraftig. I dag svarte de med å utsette videre diskusjoner om hvordan rike lands utslippsmål skal beskrives i vedtakene man forbereder for det kommende toppmøtet i Cancun. Naturvernforbundets klimarådgiver Bård Lahn, som er tilstede i Tianjin for å følge forhandlingene, mener de steile frontene lover dårlig for Cancun-toppmøtet, og at USAs ønske om å unngå bindende forpliktelser undergraver klimaarbeidet.

- Det er ille at USA er så lite villige til å akseptere bindende forpliktelser og konsekvenser for løftebrudd. Dette viser hvor viktig det er at andre rike land holder fast ved det systemet for bindende utslippsforpliktelser vi har i Kyotoprotokollen, mener Lahn.

Han ser likevel også noen positive utviklingstrekk etter de første dagenes forhandlinger i Tianjin. Diskusjonen om hvilke elementer man skal prøve å bli enige om på Cancun-toppmøtet er godt i gang, og det ser ut til at ideen om å etablere et nytt fond for finansiering av klimatiltak i utviklingsland får stadig større støtte. Også USA kan komme til å støtte opprettelsen av et slikt fond. I går skrev fem framtredende demokrater i den amerikanske kongressens utenrikskomité et brev til Hillary Clinton og ba henne om å sikre at et slikt fond opprettes i Cancun.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.10.2010