Du er her:

  • Tema
  • Klima
  • Kan ikke utsette nasjonale klimakutt
- Disse klimamålene gir ingen klare retningslinjer for hvordan vi konkret skal legge om til et klimavennlig samfunn.

- Disse klimamålene gir ingen klare retningslinjer for hvordan vi konkret skal legge om til et klimavennlig samfunn.

Nye klimamål fra regjeringen

Kan ikke utsette nasjonale klimakutt

Regjeringens nye klimamål skaper stor usikkerhet om hva Norge skal gjøre for å kutte egne utslipp i årene framover. – Det er utrolig at dette er ståa i 2015. Vi kan ikke sparke ballen over til EU og vente med å ta ansvar for egne klimautslipp, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Regjeringens klimamål, som ble lansert i dag, legger opp til at Norge skal kutte utslippene 40 prosent i samarbeid med EU innen 2030. Målene åpner for at utslippskuttene gjøres i andre EU-land, og ikke i Norge.

- Disse klimamålene gir ingen klare retningslinjer for hvordan vi konkret skal legge om til et klimavennlig samfunn. Det er fint at regjeringen ønsker å forplikte oss gjennom en avtale med EU, men uansett hvordan avtalen ser ut, kan ikke Norge låse seg til større utslipp framover, sier Esmar

-Vi har fått over ti kilo utredninger av nasjonale klimakutt de siste 25 årene, som har blitt liggende i skuffen. De fleste vet hva som må til: vi må blant annet trappe ned oljeutvinningen, og slutte å bygge ut større motorveier og flyplasser. Uklare mål gjør det også vanskeligere for næringslivet å legge om, sier Esmark.

Det er knyttet store forventninger til klimaforhandlingene i Paris i desember, men Norge vil nå ikke ha noen nasjonale klimamål klare innen den tid.

- Det er flaut om vi ikke har noen nasjonale mål med oss til Paris . Det verden trenger, er land som tar ansvar, ikke land som skyver det fra seg, sier Esmark.  

Målene gir ingen indikasjoner på hvordan Norge skal hjelpe fattige land med å takle klimaendringene.

- Verdens fattige land vil rammes hardest av klimaendringer, vi må få vite hvordan skal vi hjelpe dem, sier Esmark.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.02.2015