Kan spare mye energi i bygg og bolig

Regjeringa la i dag frem sin Stortingsmelding om bygningspolitikk. – Her viser regjeringa at de tar energisparing på alvor. Energieffektivisering er noe av det viktigste vi kan gjøre for å redusere klimagassutslippene og bevare sårbare naturområder, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

– Denne meldingen er en god start. Nå begynner jobben med å redusere energiforbruket, slår Haltbrekken fast.

Regjeringens bygningsmelding er den første i sitt slag. Flere av forslagene bygger på Klimaforliket, som har lovt forbud mot oljefyring i 2020 og strengere energikrav til nye bygninger. Kravet er at alle nye hus skal ha passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020.

I tillegg sier klimaforliket at det skal settes et mål for energisparing i bygg og komme nye virkemidler.

– Nå må regjeringen komme med virkemidler som gjør at vi får en vesentlig reduksjon i energiforbruket, krever Haltbrekken.

Holder ikke å spare bare i nye bygg

70 prosent av de byggene som vil være her i 2030 er allerede bygget.

– Energikravene til nye bygg er gode, men det er i den eksisterende bygningsmassen vi kan spare aller mest energi i årene framover. Derfor må regjeringen sette seg et ambisiøst mål for hvor mye vi skal spare innen 2020 og 2040, så vi har noe å strekke oss etter, sier Haltbrekken.

 – Flere studier har vist at vi kan redusere energiforbruket fra dagens 80 terrawattimer til 70 terrawattimer i løpet av 10 år, og halvere forbruket innen 2040.

Skal lønne seg å spare

Naturvernforbundet mener at de som sparer energi må få minst like mye i støtte som de som produserer energi.

– I dag er det nesten ikke penger å få for vanlige folk som vil spare energi. Energisparing i bygg og boliger er et klimatiltak som kommer alle til gode, sier Haltbrekken.

Han mener regjeringen nå må komme med støtteordninger til familier som vil redusere sitt energiforbruk gjennom for eksempel etterisolering og utskifting av vinduer.

Nytt EU-direktiv

Samtidig som regjeringen legger frem sin bygningspolitikk, har EU denne uka blitt enige om et nytt direktiv for energieffektivisering. Direktivet skal bidra til at målet om 20 prosent energieffektivisering i EU blir nådd i 2020.

Direktivet gir energiselskaper ansvar for det spares 1,5 prosent energi årlig. Reduksjonen skal skje hos kundene. Ordningen er kalt hvite sertifikater eller energisparebevis.

– Naturvernforbundet har foreslått at en liknende ordning innføres i Norge. Det kan få fart på arbeidet med å spare energi i de tusen hjem ved at energiselskaper legger om fra kun å selge kilowattimer til også å selge energisparetjenester, forklarer Haltbrekken.


Norge har vært en sinke

Hittil har ikke Norge imponert like mye som EU når det gjelder energieffektivisering.

– Norge har lenge vært en sinke i implementeringen av gode EU-direktiver på energiområdet.  Vi har allerede blitt dømt av EFTA-domstolen for ikke å ha fulgt opp bygningsenergidirektivet og energitjenestedirektivet, påpeker Haltbrekken.