Konsekvenser av brannene 2019-2020 for naturen i Australia

Brann i naturen

Skogbranner skjer vanligvis jevnlig i de fleste økosystemene i Australia. Det betyr at dyrene og plantene her er til en viss grad tilpasset små branner, og takler det fint. Noen arter trenger faktisk skogbranner for å formere seg, for eksempel noen planter som bare spirer etter at frøene har blitt varmet av ilden, og mange dyr trives i de åpne økosystemene med lite vegetasjon.

Det som skjer nå, er derimot ikke normalt. Brannene er mye større, varmere og mer omfattende enn de som pleier å ramme disse områdene. Det betyr at dyr som vanligvis overlever ved å flykte noen kilometer unna, kan bli fanget i de enorme flammehavene – de har ikke noe sted å flykte til. Planter som tåler en del varme, dør likevel fordi temperaturene er så intense.

Noen dyr klarer seg greit. Fugler som kan fly langt, vil kunne finne et annet sted å bo. Dyr som graver seg ned i tuneller, for eksempel vombater, kan gjemme seg under bakken til brannen har sloknet. Krokodiller og andre dyr som lever helt eller delvis i vann, kan holde seg i vannet. Det vil også finnes små områder innimellom som ikke brenner.

Men selv dyrene som overlever kommer til å slite i tiden etterpå. Økosystemene fullstendig ødelagt – ikke bare i små flekker, men enorme områder. All vegetasjonen på bakkenivå blir borte, og mange steder alle trærne også. Insektene, som er en viktig matkilde for mange større dyr, er borte. Det vil ta mange år før skogen vokser tilbake og økosystemet er bygget opp igjen. Dessuten vil områdene som ikke er rammet av brann, være fullt av dyr som flykter, og det vil ikke være nok ressurser der til alle – sannsynligvis bodde det jo noen der fra før. Derfor er brannene farlige både for dyrene og plantene som dør av selve brannen, men også for de som overlever og ikke har noe sted å bo i etterpå, eller noen mat å spise.

Trusselen fra de store skogbrannene kommer i tillegg til de andre utfordringene som truer naturmangfoldet i Australia. Dyrene sliter allerede på grunn av jakt, nedbygging av naturområder og fremmede arter som er innført fra Europa, og mange av dem er kritisk truet. Nå frykter biologer at slike arter, særlig de som bare lever i små begrensede områder, kan bli fullstendig utslettet av de store brannene. På Kangaroo Island har forskere lenge studert det lille mus-aktige pungdyret Sminthopsis aitkeni, som bare eksisterer på denne øya. Nå frykter de at hele arten har gått tapt de siste ukene.

Kommer livet i Australia til å blomstre opp igjen? Livet på jorda har gått igjennom store kriser før, og bygget seg opp igjen. For 66 millioner år siden døde alle de store, landlevende dinosaurene på grunn av store miljøforandringer etter et meteornedslag, og det har vært flere slike store masseutryddelser, hvor naturen har blomstret opp igjen senere. På samme måte vil naturmangfoldet etter all sannsynlighet tilpasse seg de nye forholdene, og utvikle måter å leve på i det nye miljøet. Men dette kan ta millioner av år, og i overskuelig framtid vil det være en svært mye fattigere natur vi og våre etterkommere må leve i.