Feiring i Nord-Dakota etter viktig delseier mot oljerør

Feiring i Nord-Dakota etter viktig delseier mot oljerør.

Verden ved 1°C

#3 Seierne

Vi er på vei mot en verden som er 3,5°C varmere enn før vi begynte å bruke kull, olje og gass. I 2016 var oppvarmingen for første gang over 1°C. I en serie artikler vil vi undersøke hva som allerede skjer med jorda vår.

Se gjerne også: #1 om mat og vann og #2 om naturen som forsvant.

Klimakrisen er overveldende. Det er lett å miste motet eller tenke at min lille innsats ikke nytter. Heldigvis er det mange rundt om i verden som gjør det motsatte. Her er de klimahistoriene som i 2016 har inspirert oss mest.

1. Morna kull

Utslippene av klimagasser må til null. Derfor tar miljøbevegelsen rundt om i verden for seg ett og ett kullkraftverk. I USA har våre venner i miljøorganisasjonen Sierra Club stanset eller lagt ned nesten halvparten av USAs kullkraftverk de siste seks årene. I Tyrkia ble mer enn 30 år med lokal motstand mot kullkraftverk i Aliağa kronet med seier da utbyggerens planer ble skrinlagt. I Kenya har lokalbefolkningen fått myndighetene til å trekke tilbake lisensen til det planlagte kullkraftverket i Lamu.

Og flere land følger opp med å legge ned kullkraftverk. I Kina har myndighetene stanset 40 kullkraftverk som var under utbygging. I tillegg er 250 planlagte kullkraftverk lagt i skuffen.  Frankrike har sagt de skal stenge landets kullkraftverk innen 2023, Storbritannia, Finland og Østerrike skal fase ut kullkraft innen 2025, Canada skal gjøre det samme innen 2030, mens Tyskland og Nederland har satt seg klimamål som i praksis betyr slutten for kullkraft innen 2030.

2. Oljefrie områder i nord

ImageDet pågår en global kampanje mot oljevirksomhet i områdene rundt Nordpolen. Den kanskje største seieren kom 20. desember hvor President Obama ga store deler av nordområdene og i Atlanterhavet varig vern mot oljevirksomhet. Arealet som nå vernes er nesten like stort som alt som er åpnet for oljevirksomhet på norsk sokkel. Samtidig annonserte Canada at de stanser all oljevirksomhet i Arktis.

 

Tenk om norske politikere kunne gjort det samme? Vi skal i alle fall gjøre alt vi kan for at vi etter Stortingsvalget i 2017 får et Storting som kan gi våre mest sårbare havområder varig vern mot oljevirksomhet.

3. Oljeindustrien presses ut av sårbare områder

ImageMiljøorganisasjoner vinner mange slag mot oljeindustrien. Utenfor kysten til New Zealand har motstanden bidratt til at Statoil har trukket seg ut av kontroversielle oljeprosjekter, mens BP har trukket seg fra oljeboring i sårbare områder utenfor Australia. I Uganda har Naturvernforbundets partnere i NAPE bidratt til å presse oljeselskapene til ikke å søke på oljelisenser nær Virunga, Afrikas eldste nasjonalpark.

4. Oljeindustrien tvinges til å rydde opp

Image2016 var året da Nigeria endelig startet opprydningen etter 50 år med oljesøl etter langvarig innsats fra Naturvernforbundet og våre partnere i landet. Området som nå skal ryddes opp er et av verdens mest forurensede områder og de siste tyve årene har det pågått en dramatisk kamp mellom miljøorganisasjoner, fiskere og oljeindustrien.

5. Delseier mot den sorte slange

ImageI Nord-Dakota står miljøvernere og urfolk skulder ved skulder mot «Den sorte slange» (oljerørledningen). I desember fikk vi en viktig delseier når oljeledningen i Nord Dakota ble midlertidig stanset i påvente av nye miljøanalyser. Samtidig fortsetter kampen da andre deler av oljerørledningen fremdeles er under utbygging.

I Norge har DNB trukket deler av sine investeringer i prosjektet. Etter initiativ fra Naturvernforbundet skal Oljefondet også vurdere sine investeringer.

6. Trekker pengene ut av olje-, kull-, og gasselskaper

ImageInstitusjoner og enkeltpersoner trekker pengene sine ut av kull, olje og gass. En ny opptelling viser at mer enn 40 000 milliarder kroner er trukket ut av fossil energi. I Norge har Universitetet i Oslo og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet trukket sine investeringer ut av all fossil energi, mens NTNU har trukket seg ut av kull. Tidligere har også Oljefondet trukket seg ut av kullselskaper. Naturvernforbundet mener Oljefondet bør ut av alle olje-, kull- og gasselskaper.

7. Solrevolusjonen

Image
Det installeres nå en halv million solcellepaneler rundt om i verden hver dag. Dette har bidratt til at den globale kapasiteten til å produsere fornybar energi nå er større enn den for kull. Dette er en utrolig utvikling, drevet frem av fallende priser for solenergi. Solrevolusjonen betyr at India ikke ser behovet for å starte byggingen av flere kullkraftverk.

8. Fattige land viser vei

Image
47 av de mest sårbare landene
i verden har kommet noen av de mest ambisøse klimamålene i verden. I en felles deklarasjon forplikter de seg blant annet til:

  • 100% fornybar energiproduksjon så raskt som mulig
  • Forsterke klimamålet under Paris-avtalen så raskt om mulig før 2020
  • Lage langsiktige klimastrategier så raskt som mulig før 2020

Det er imponerende å se at fattige og sårbare land leder an i klimadugnaden. Innbyggerne i disse landene kjenner allerede klimaendringene på kroppen og vil rammes hardest hvis vi ikke klarer å stanse vårt enorme forbruk av kull, olje og gass raskere. Dette står i grell kontrast til rike land som Norge hvor diskusjonen i høst har gått om noen øre i økte drivstoffavgifter.

9. Oslos klimaplan

ImageOslo skal halvere sine utslipp på fire år, noe som har skapt stor internasjonal oppmerksomhet. Vi har store forventninger til hva Oslo kan levere og vil gjøre vårt for å hjelpe til.

Vi planlegger flere klimaseiere til neste år

Stortingsvalget i 2017 vil igjen bli avgjørende for fremtiden til Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi er svært nær å sikre at Arbeiderpartiet sier nei til å åpne disse områdene for oljevirksomhet, blant annet ved at fylkeslagene i Troms og Finnmark nå har sagt ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. I tillegg vil vi gjøre det vi kan for at norske politikere gjør som USA og Canada og stanser oljeboring i andre områder i Arktis.

Nasjonal transportplan skal vedtas til våren og legger føringer for transportpolitikken frem mot 2029. Vi vil stå på for å sikre bedre og flere tog, busser og sykkelveier over hele landet. Samtidig må vi stanse nye store veiprosjekter og utvidelser av Gardemoen og Flesland.

Hva kan du gjøre?

Blir du også bekymret? Vi har samlet noen ting du kan gjøre som virkelig monner for å få ned utslippene.

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.12.2016