Du er her:

FNs klimapanel: Rapport om konsekvenser

FNs klimapanel kom 31. mars 2014 med sin siste hovedrapport om konsekvenser av klimaendringer og tilpasning til disse. Her kan du lese rapportens hovedfunn og bli ledet videre til annen relevant informasjon.

Klimaendringene skjer nå og de har alvorlige konsekvenser for mennesker og natur. Hvis vi ikke kutter utslippene av klimagasser raskt vil konsekvensene bli langt mer alvorlige i fremtiden. I all hovedsak er det verdens fattigste som rammes hardest. Dette er det alvorlige budskapet FNs klimapanel kommer med i sin siste hovedrapport.

Dagens klimarapport oppsummerer klimavitenskapes kunnskap om konsekvensene av klimaendringer og hvordan vi kan tilpasse oss klimaendringene. Allerede i dag påvirker klimaendringene mennesker og natur over hele verden. Uten kraftige utslippskutt endres naturen, mulighetene til å produsere mat og livsgrunnlaget for millioner av mennesker.

Klimarapporten er skremmende lesning. Den burde få alle til å gjøre mer for å kutte klimagassutslipp, både politikere, næringslivet og folk flest. Rapportens lyspunkt er at klimaendringene ikke blir like ille om vi klarer å kutte utslippene. Men det haster, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Konsekvensene av ikke å kutte utslippene av klimagasser vil være dramatiske.

  • Verdens avlinger kan reduseres med 2 prosent hvert tiår, noe som skjer i en tid hvor det samtidig blir en økt etterspørsel etter mat på 14 prosent hvert tiår.
  • Afrika sør for Sahara vil få avlingstap på mellom 18 og 30 prosent.
  • Det er stor fare for økt utryddelse av arter som følge av klimaendringer. Så mye som halvparten av verdens arter står i fare for utryddelse i løpet av dette århundret, men anslagene her varierer mye.
  • Stor fare for mer og kraftigere ekstremvær som hetebølger og flom
  • For hver grads oppvarming vil 7 prosent av verdens befolkning få dårligere tilgang til rent vann
  • Innen 2100 vil flere hundre millioner måtte flytte på grunn av flom. Dette gjelder i særlig grad øst-, sørøst- og sør-Asia.
  • Kostnadene for utviklingsland å tilpasse seg klimaendringene er anslått å være mellom 400 og 600 milliarder kroner per år.

Klimapanelets informasjonsvideo

FNs klimapanels siste rapport inneholder mye detaljer. Men rapporten har også mange illustrative firgurer.

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.10.2018