Du er her:

Naturvernforbundets landsstyret vil legge ned norsk produksjon av olje og gass innen 2040. Illustrasjonsfoto: T3n60

Naturvernforbundets landsstyret vil legge ned norsk produksjon av olje og gass innen 2040. Illustrasjonsfoto: T3n60.

Krever fossilfritt Norge i 2040

Naturvernforbundet krever at Norge blir fossilfritt innen 2040, og i 2030 må den fossile energibruken være redusert med 55 prosent. Kravet ble vedtatt på landsstyremøtet 23.-24. november.

– For hvert år vi utsetter dette arbeidet, vil det bli stadig mer vanskelig å gjøre vår andel av 1,5-gradersmålet. Vi har ingen tid å miste, står det i en ny uttalelse fra Naturvernforbundets landsstyre. Det er første gang Naturvernforbundet setter en tidsfrist for utfasing fossil energi og avvikling av olje- og gassindustrien.

– Naturvernforbundet mener det er avgjørende at Norge tar sin rettferdige andel av de utslippskutt som skal til for å unngå en 1,5 graders global temperaturstigning. Dette tilsvarer 55 prosent kutt i utslippene fra dagens nivå innen 2030, og videre mot null etter dette. Dette fordrer utslippskutt på minst tre millioner tonn CO2-ekvivalenter per år fra og med 2020, står det i en uttalelse fra landsstyret.

Avvikling av olje og gass innen 2040
Landsstyret viser til en ny rapport fra Naturvernforbundet som viser at det er fullt mulig å nå dette målet. Ifølge rapporten kan overgangen til fornybar energi skje uten en massiv nedbygging av naturen med vindmøller. For å bli helt fossilfrie trengs det bare 17 TWh ny kraft, ifølge rapporten. Dette forutsetter storstilt satsing på energieffektivisering, nedgang i transportbehovet og utfasing av petroleumsindustrien innen 2040.

– Norge har lenge tjent enorme summer på utvinning av olje og gass, hvilket taler for at Norge bør lede an i arbeidet med å gjøre seg uavhengige av olje og gass, uttaler landsstyret.

Trenger nedtrappingsplan
Naturvernforbundet ber Regjeringen stanse tildelingen av nye utvinningstillatelser og utarbeide en plan for nedtrapping av olje- og gassindustrien som sikrer en rettferdig omstilling for dagens oljearbeidere.

Skal Norge bli fossilfritt, må samfunnets totale transportbehov reduseres. Dette kan skje ved god arealplanlegging og utbygging av infrastruktur. I tillegg må arbeidet med mer miljøvennlige transportformer intensiveres. I byggsektoren er det mulig å få til en halvering av energiforbruket. Det kan oppnås med miljøvennlige oppvarming og oppgradering av eksisterende bygg.

Vi vil da trenge langt flere virkemidler enn staten i dag bruker på å fremme energieffektivisering, blant annet gode og utvidede støtteordninger og bedre rådgivingsmuligheter, står det i uttalelsen fra landsstyret.

Les landsstyrets uttalelse her: Naturvernforbundet krever et fossilfritt Norge i 2040

Les også: Slik kan Norge bli fossilfritt

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.11.2019