Du er her:

  • Tema
  • Klima
  • - KrF må ta ansvar for klima og miljø
Biltrafikk, eksos, kø. Foto: milehightraveler/Istockphoto

Norske klimagassutslipp må reduseres kraftig i årene som kommer. Foto: milehightraveler/Istockphoto.

- KrF må ta ansvar for klima og miljø

Regjeringen må sørge for klimatiltak som er sterke nok til at Norge tar sin del av ansvaret for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Det krever at Kristelig Folkeparti tar ansvar for klima og miljø i de pågående forhandlingene.

Det mener Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg. Hun er glad for at KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad har sagt at kraftigere klimatiltak blir en kampsak for partiet i forhandlingene. 

- Dette må føre til konkrete tiltak som styrker klima- og naturpolitikken betraktelig, sier Ask Lundberg.

Naturvernforbundet foreslår:
- at det settes et mål om at norske utslipp skal reduseres med minimum 53 prosent innen 2030
- at CO2-avgiften økes til 1500 kroner/tonn innen 2020.
- at Norge mangedobler bidraget til global klimafinansiering, for å ta sin rettferdige andel.
- at det innføres tiltak som effektivt faser ut bruken av palmeoljebasert biodrivstoff og annet biodrivstoff med dårlig klimanytte.
- at planene om 3. rullebane på Gardermoen skrinlegges.  

KrF kan ikke svikte nå, slik de gjorde under budsjettforhandlingene. Da ble det tydelig at KrF ikke prioriterte eller løftet klima- og natursaker. Det må de rette opp i nå. 
- Regjeringsforhandlingene må føre til stans i planlegging av den tredje rullebanen på Gardermoen, klare og konkrete klimamål og en forsterket innsats for rettferdig internasjonal klimapolitikk, sier Lundberg.

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.01.2019