Mulighetenes uke i Mexico

Når verdens miljøvernministre nå ankommer Mexico har de alle muligheter til å få på plass en enighet som tar det internasjonale klimasamarbeidet et stort skritt videre. Lørdag ble det lagt fram et nytt avtaleforslag som kan bidra til framgang i uka som kommer. Men teksten må forbedres betydelig for å sikre en sterk og rettferdig klimaavtale. Naturvernforbundet etterlyser krav om høyere utslippsmål og videreføring av Kyoto-avtalen.

– Kompromissene som skal inngås i løpet av den kommende uka må ikke ta livet av den eneste forpliktende klimaavtalen verden har, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Les mer

Hvor store utslippskutt trengs?

Hvor bindende blir en ny avtale?

– Vi trenger en avtale fra Cancun som sikrer at Kyoto-avtalen fortsetter, og at klimagassutslippene kuttes langt kraftigere enn det som så langt er lovet. Det må slås fast at løftene fra København er for svake, og forhandlingene det neste året må fokusere på å øke disse løftene, fortsetter han.

I forslaget som ble lagt fram lørdag er det ingen tidsplan for når den nye avtalen skal være ferdig. En forpliktende avtale skulle egentlig vært på plass i København i fjor, deretter var målet å få den på plass i år.

– Forhandlingene kan ikke pågå i det uendelige uten at det kommer et ansvarlig resultat. I Mexico må miljøvernministrene bli enige om at de senest skal få på plass en global, rettferdig og juridisk forpliktende klimaavtale under forhandlingene i Sør-Afrika om ett år, sier Haltbrekken.