Du er her:

Det haster: klimapolitikk i dag

Det er fullt mulig å holde global oppvarming under 1,5 grader hvis vi kutter utslipp raskt og dypt, og øke og verne skogområder, ifølge FNs klimapanel og forskere. Verden må kutte utslipp minst 45 prosent innen 2030 på vei mot netto null utslipp i 2050. Dessverre ligger verden - og Norge - ikke an til å nå klimamålet. Vi trenger derfor en mer ambisiøs klimapolitikk.

Norsk klimapolitikk er ikke god nok

Basert på vitenskap og klimarettferdighet bør Norge kutte minst 53 prosent av sine hjemlige utslipp innen 2030, og bidra langt mer til utslippskutt og klimatilpasning i andre land. Likevel styrer dagens klimamål og -politikk mot henholdsvis 3 og 4 graders globale oppvarming, ifølge Climate Action Tracker.

Norge skal også redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Dessverre ligger vi ikke an til å nå klimamålet. Norske utslipp var i 2017 tre prosent høyere enn i 1990. Det er altså langt mellom målet om 30 prosent reduksjon innen 2020 og de faktiske utslippene.

Utslippsøkningen skyldes først og fremst oljeindustrien og transportsektoren. Oljeindustrien har økt sine utslipp med nær 80 prosent fra 1990. I tillegg har nordmenn et utslipp av klimagasser per person som er 2,5 ganger høyere enn gjennomsnittet i verden.

Den globale klimadugnaden og klimaforhandlingene

Internasjonal klimapolitikk styres av FNs klimakonvensjon og 2015s Paris-avtalen. Verdens land møtes vært år til klimaforhandlinger om disse rammeverkene.

I 2018 var det klimatoppmøte i Katowice, Polen. Naturvernforbundet har lenge fulgt tett på disse klimatoppmøtene. Les mer om klimaforhandlingene her.

Bli med på klimadugnaden!

Norge og verden gjør ikke nok for å oppnå klimarettferdighet. Men det er mye du kan gjøre for å endre dette! Les mer om hvordan du kan bidra her.

Artikkelen ble sist oppdatert: 22.01.2019

Nyheter

Ungdomsorganisasjoner aksjonerer - COP26 2021
Klimatoppmøte i Glasgow

1,5-gradersmålet fortsatt i fare etter COP26: - Krever enda raskere omstilling av olje og gass

12.11.2021 | Sist oppdatert: 13.11.2021

Resultatene fra klimatoppmøtet i Glasgow svekker Parisavtalens mål om å holde global oppvarming under 1,5 grader, mener Naturvernforbundet. Møtet endte med en svak slutterklæring som ikke nevner utfasing av fossil energi, og et kvotehandelssystem (forhandlet frem av Norge) som legger opp til grønnvasking og små eller ingen utslippskutt.

ELv56rVXUAI-qIM

- Norge må gå foran for å berge Parisavtalen!

15.12.2019 | Sist oppdatert: 15.12.2019

Naturvernforbundet forventer at den norske regjeringen umiddelbart øker sine klimaambisjoner, etter et mislykket klimatoppmøte i Madrid hvor mangelen på lederskap og handlingsvilje har skadet Parisavtalen.

ELrWGsuW4AAnrNz

Klimatoppmøtet 2019 (COP25) – Madrid, Spania – fredag 13. desember

13.12.2019 | Sist oppdatert: 13.12.2019

Som vanlig går klimatoppmøtet inn i overtid. Ingen vet når det vil bli ferdig - det kan være lørdag eller søndag. Vi venter for nye utkast på beslutningene på alle temaene som har blitt forhandlet om de siste to ukene. Men de siste utkastene forteller oss litt om de mest sannsynlige scenarioene.

ELkcIygXYAAQ3ST

Klimatoppmøtet 2019 (COP25) – Madrid, Spania – torsdag 12. desember

13.12.2019 | Sist oppdatert: 13.12.2019

Deltagerne fra sivilt samfunn som ble kastet ut av klimatoppmøtet på onsdag, inkludert 9 fra Norge, fikk lov til å komme tilbake inn på torsdag. Men det er ikke veldig mye fremgang på innsiden. Mens vi venter, prøver vi å legge press på Norge og andre land, slik at de anerkjenner alvoret og lytter til de helt rimelige kravene fra klimautsatte land og folk i Sør.

Viser fra 1 til 8 av totalt 228 artikler

Relaterte tema