Du er her:

Norsk klimapolitikk

Norge skal redusere klimagassutslippene med 30 prosent sammenlignet med 1990-nivå. Dessverre ligger vi ikke an til å nå klimamålet. Vi trenger derfor en mer ambisiøs klimapolitikk.

Norske utslipp var i 2016 tre prosent høyere enn i 1990. Det er altså langt mellom målet om 30 prosent reduksjon innen 2020 og de faktiske utslippene. Utslippsøkningen skyldes først og fremst våre største klimasyndere i oljeindustrien og transportsektoren. Oljeindustrien har faktisk økt sine utslipp med nær 80 prosent fra 1990 til 2016.

Løsningene er her

Det er fullt mulig å løse klimakrisen. Vi har teknologien og vet hvordan den kan brukes, men det er dermed ikke sagt at det er enkelt å bygge et Norge med lavere utslipp. Politikerne må gjøre tøffe valg hvor de legger til rette for miljøvennlige løsninger og gjør det dyrere eller forbudt med det som forurenser.

Naturvernforbundets svar

Naturvernforbundet jobber for å kutte utslipp både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vårt nettverk av lokallag arbeider for at kommunen der de bor skal kutte sine utslipp. Vi jobber mot storting og regjering for at Norge skal øke sitt klimamål. Vi jobber for et fortsatt oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja hvor de fornybare næringene velges fremfor den forurensende oljeindustrien. Og vi jobber internasjonalt gjennom klimaforhandlinger i FN og med lokale partnere i en rekke land.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.01.2018

Nyheter

Norsk_delegasjon_enb_web

Advarer mot regnetriks i klimaforhandlingene

18.05.2012

Store utslipp står på spill i klimaforhandlingene i Bonn denne uka: Rike lands klimamål for 2020 skal regnes om til et utslippsmål for hvert enkelt år i perioden fram til 2020. Hvordan det nye målet regnes ut kan bety mer for verdens utslipp enn halvparten av det USA slipper ut hvert år. For Norges del handler forhandlingene om større utslipp enn den årlige forurensningen fra gasskraftverket på Mongstad.

Lars foran Raundalselva
Klimagassutslippene ned:

Klimaforliket må sikre videre nedgang

08.05.2012

Statistisk sentralbyrå la i dag fram klimagassregnskapet for 2011 og tallene viser at utslippene i Norge er redusert med 1,2 millioner tonn fra 2010. – Det er gledelig at utslippene går ned. For å sikre videre nedgang må regjeringens klimamelding følges opp med et nytt klimaforlik i Stortinget som kan skjerpe klimapolitikken ytterligere, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

LarsHaltbrekken Foto Åsa Marie Mikkelsen

Klimaet trenger større utslippskutt

25.04.2012

I dag la regjeringa endelig fram sin klimamelding. – Klimameldinga inneholder lyspunkter, men klimakrisen er så alvorlig at vi ikke har råd til å la være å sette i gang alle de gode klimaløsningene.

LarsHaltbrekken Foto Åsa Marie Mikkelsen

Miljøbevegelsen krever tøff klimamelding

30.03.2012

Miljøbevegelsen har samlet seg om felles krav til klimameldingen. Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, WWF, Greenpeace, Framtiden i våre hender, Bellona og Zero krever at regjeringen legger frem en ambisiøs klimamelding som gir en betydelig reduksjon av de norske klimagassutslippene.

Utslipp

- Utslippskutt haster mer enn vi har trodd

10.11.2011

En ny rapport fra Naturvernforbundet viser at det haster mer å redusere utslippene av klimagasser enn man tidligere har trodd. - Jordas utslippsbudsjett er i ferd med å bli brukt opp. Jo lenger vi venter med utslippskutt, jo større risiko tar vi for alvorlige konsekvenser, sier leder Lars Haltbrekken.

Utslipp

Ny utsettelse av klimameldingen

22.08.2011

Mens de norske klimautslippene øker, utsetter regjeringen nok en gang klimameldingen som skal vise hvordan Norge skal nå klimamålene. Klimameldingen skulle egentlig ha kommet i 2010, men ble utsatt til 2011. Nå viser det seg at meldingen ikke kommer før i 2012.

Viser fra 25 til 32 av totalt 34 artikler

Relaterte tema