Innlegg:

EUs klimaplan: hva nå Norge?

EU Kommisjonen foreslår at Norge får et klimamål om å kutte utslippene fra transport, landbruk, bygg og avfall med 40 prosent innen 2030. Dette må bety en storstilt satsing på sykkelveier, kollektivtrafikk og bedre kildesortering. I tillegg må bilbruken kraftig ned.

Skrevet av klimarådgiver Anders Haug Larsen

Dette er i alle fall tilfelle om vi skal ta Klima- og miljøministeren på alvor. Og det gjør vi jo.

Samarbeidet med EU kan være et viktig steg på veien mot å hindre farlige klimaendringer. Men det er fremdeles opp til Stortinget å velge om vi skal et stort eller lite skritt på veien mot å gi flere muligheten til å ta miljøvennlige valg i hverdagen.

Norge må øke klimamålet
Både Norge og EUs klimamål er blitt utdaterte etter enigheten om en ny global klimaavtale i Paris i fjor. I Paris ble ambisjonsnivået skjerpet, men våre klimamål er de samme som før. Dessverre viser EU liten vilje til raskt å øke egne klimamål. Norge må gjøre dette uten først å vente for å se hva EU gjør. Venting har vi ikke tid til i klimapolitikken.

Heldigvis har Stortinget nylig vedtatt at de mener klimamålet vårt for 2030 bør skjerpes før 2018. Vi regner med at dette blir fulgt opp av regjeringen.

En miljøvennlig Nasjonal Transportplan
EUs klimaplan vil først og fremst innebære store endringer innen transportsektoren. Regjeringen skal våren 2017 presentere sitt forslag til Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2029.

Skal vi tro Klima- og miljøministeren vil dette bli en skikkelig klimaplan. Som han skisserer må biltrafikken reduseres med 20 prosent, og trolig enda mer i byene. Da må byene planlegges slik at flere kan komme seg til jobb, skole, barnehage og butikken uten å bruke bil. Da må parkeringsplasser fjernes og sykkelveier bygges. Da trengs bedre og raskere busser. Og da må det bli en stopp for bygging av motorveier i og nær byene våre.

Videre må alle nye privatbiler, bybusser og lette varebiler må etter 2025 være elektriske. Og vi trenger en jernbane som kan utkonkurrere flyavgangene mellom norske byer og til Europa.

Mulighetene ligger der. Det er opp til regjeringen og Stortinget å gripe den.

Les alle våre innspill til Nasjonal Transportplan her (PDF).

Ingen kreativ bokføring
Dessverre åpner EU Kommisjonen for kreativ bokføring klimabudsjettene.

Landene kan for eksempel redusere behovet for utslippskutt ved å plante flere trær. I praksis betyr dette at en kan plante trær i stedet for å bygge sykkelveier, jernbane eller å lage bedre systemer for kildesortering.

Dette er en dårlig ide. Skogens opptak av CO2 ikke er permanent, men slippes ut igjen ved skogbrann eller ved at skogen dør. I tillegg ødelegger mange slike skogtiltak for planter og dyr som bor i skogen. Vi mener Norge bør gjøre begge deler; både kutte utslipp og sikre skogens evne til å lagre CO2.

I tillegg åpnes det for at enkeltland kan regne inn utslippskutt som ble gjennomført for flere år siden. Finanskrisen gjorde at mange bedrifter produserte mindre enn forventet noe som igjen ga dem et stort overskudd av klimakvoter. EU Kommisjonen åpner nå for at disse bedriftene kan selge overskuddskvotene til landene slik at de ikke behøver gjøre like kraftige klimatiltak innen transport, bygninger, avfall og jordbruket.

Vi mener Norge bør frastå fra å benytte seg av disse smutthullene. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen har sagt han ønsker at Norge skal benytte seg av den samme fleksibiliteten som EU-landene. Stortinget har på sin side sagt at de ønsker egne mål for klimainnsatsen i skog- og arealbrukssektoren, som et tillegg til målene som er etablert for øvrige klimagassutslipp. I denne kampen heier vi på Stortinget.

Et annet Norge er mulig
For å løse klimakrisen må gatene fylles av folk og sykler i stedet for biler, vi vil få reinere luft, og vi får sjans til å ta vare på vår fantastiske natur. Flere må også få muligheten til enkelt å gjøre klimavennlige valg i hverdagen, slik som å reparere og gjenbruke i stedet for bruk-og-kast. Dette er en fremtid vi gleder oss over å skape. EUs klimaplan kan være et steg på denne veien.  Hvis norske politikere vil. Og hvis du vil hjelpe oss med å sikre at det skjer.

 

Bli medlem - redd klimaet

Vi er 23 000 medlemmer som pusher på for en tøffere klimapolitikk. Du kan gjøre oss enda sterkere.

Image