Foto: Åsa Maria Mikkelsen

Klimaet trenger større utslippskutt

I dag la regjeringa endelig fram sin klimamelding. – Klimameldinga inneholder lyspunkter, men klimakrisen er så alvorlig at vi ikke har råd til å la være å sette i gang alle de gode klimaløsningene.

Les mer:

Q &  A om klimameldinger: les vår enkle guide!

Vår oppsummering av innholdet i klimameldingen punkt for punkt

Naturvernforbundets innspill til nytt klimaforlik

Naturvernforbundet mener Regjeringa tar noen steg i riktig retning i dagens klimamelding.
– Men miljøet trenger at vi tar syvmilssteg i satsingen på bedre buss- og togtilbud og smartere energiløsninger for folk flest, og ikke minst at storforurenserne, som oljeindustrien, også må kutte utslipp, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.  Han sier at  løftene om en kraftig satsing på tog og kollektivtrafikk må følges opp med penger slik at man kan nå målene. Uten pengene blir målene meningsløse.

Klimameldinga har blitt utsatt flere ganger og det har vært store forventninger til regjeringas plan for hvordan Norges utslippsmål skal nås. I meldinga som nå er lagt fram holder regjeringa fast på Norges mål om utslippskutt. Tiltakene det legges opp til vil derimot ikke sørge for at målet nås.

Håper på nytt klimaforlik
Da regjeringas klimamelding ble lagt fram i 2007 ble det forhandlet fram et forlik om klimapolitikken som styrket innsatsen på flere områder. Naturvernforbundet håper et nytt forlik også denne gangen kan føre til en bedre klimapolitikk.
– For miljøet og framtida er vi helt avhengige av større utslippskutt enn det meldinga legger opp til. Vi er skuffet over at gode ideer til klimakutt forblir ubrukte. Regjeringa må nå vise reell vilje til å få på plass et klimaforlik i Stortinget gjennom å lytte til gode forslag fra de andre partiene og lage et nytt, bredt klimaforlik, sier Haltbrekken.

Haltbrekken har mange forslag som opposisjonen kan ta med seg til forhandlingsbordet:

  • CO2-avgiften må økes enda mer for å sikre klimakutt i oljeindustrien, Norges største forurenser,
  • Vi må få på plass gode støtteordninger til folk som vil sette i gang energisparing
  • Støtten til kollektivtrafikken må økes slik at den faktisk blir i stand til å ta veksten i trafikken slik regjeringen har som mål. Det må settes av penger slik at dobbeltsporet fra Lillehammer til Halden og Skien står klart 2023
  • I tillegg må det komme penger til mer vern av gammel skog så vi kan sikre det store karbonlagret vi har der.

Utslippsverstingen slipper for billig
Mest skuffet er Naturvernforbundet over at oljeindustrien, Norges største forurenser, slipper for billig. Oljeindustriens klimagassutslipp er nesten doblet siden 1990 og står i dag for en fjerdedel av utslippene i Norge.

– Vi er glade for at CO2 avgiften øker med 200 kroner, men for å få på plass større utslippskutt må økningen være større. Oljeindustrien har fått en kjemperabatt på sin forurensning etter at de ble med i kvotesystemet. Den foreslåtte økningen fjerner denne rabatten, men for å få store utslippskutt trengs det mer. Vi vil også advare mot å redusere CO2-avgiften dersom kvoteprisene stiger slik regjeringen tar til orde for i meldingen, forklarer Haltbrekken.Han mener signalet til oljeindustrien må være tydelig på at det skal bli langt dyrere å forurense i framtiden.
– Uten at de som forurenser mest også bidrar i klimadugnaden, kommer vi ikke til å klare å stanse klimaendringene, fastslår han.
Tøffe krav til storforurenserne må kombineres med belønning og tilrettelegging for at folk flest kan bidra i klimadugnaden, ifølge Naturvernforbundet.
– Mange ønsker å bidra til et mer miljøvennlig Norge, men da må det tilrettelegges med bedre tog- og busstilbud og støtte for å gjøre husene mer miljøvennlige og mer energieffektive.  Det håper vi et samarbeid mellom regjeringa og de andre partiene kan få på plass.  Det skal vi i Naturvernforbundet jobbe for – og vi håper flere vil stå på sammen med oss, sier Haltbrekken.

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.05.2012