Ny avtaletekst lekket

26 statsledere, deriblant Jens Stoltenberg, forhandler om en ny klimaavtale bak lukkede dører. Et nytt ukast til avtale fra dette møtet er nettopp lekket.

Den nye avtaleteksten er en oppdatert versjon av teksten som ble lekket tidligere i dag. Det er gjort noen endringer i løpet av dagen. Først og fremst er det nå kommet forslag til mål for utslippskutt i 2050. Verden skal samlet sett kutte utslippene med 50 prosent i 2050 og i-landene skal kutte utslippene med 80 prosent. Målet om 50 prosents reduksjon i 2050 er i forhold til 1990-nivå. I landenes kutt på 80 prosent har ikke spesifisert ett basisår. FNs klimapanel mener anbefaler globale utslippskutt på 50-85 prosent innen 2050. Å da si minimum 50 prosent er å legge seg i den absolutte nedre grensen av hva vitenskapen anbefaler. 

Når det gjelder klimamål for 2020 står det i teksten X. Tidligere på klimaforhandlingene har det blitt diskutert hva X skal bety. USA har argumentert for at X skal være summen av forpliktelsene som i dag ligger på bordet. Dagens klimamål for i-landene vil kutte utslippene med 13-19 prosent i 2020 sammenliknet med 1990-nivå. Dette er langt unna FNs klimapanels anbefalinger om kutt på 25-40 prosent i 2020.

Les mer

Last ned det siste forslaget til avtaletekst (18/12 kl 1630)  (PDF)

Den nye teksten gir et visst gjennomslag for lavliggende øystater og andre utsatte land  da teksten nå ber verden holde den globale oppvarmingen til under 2 grader. Disse har også fått gjennomslag for at man innen 2016 skal ha gjennomgå målene i klimaavtalen med en vurdering av å sette 1,5 grader som øvre grense for den globale oppvarmingen.

Det er mye diskusjon om hvor forpliktende en ny klimaavtale skal være. I det siste utkastet til avtale slås det klart fast at denne avtalen ikke legger føringer på hva slags juridisk form enkeltlands klimamål skal ha. 

Det legges opp til videre diskusjoner om en klimaavtale etter København toppmøtet. Teksten fra tidligere i dag satte en frist for slike forhandlinger i 2010. Denne fristen er nå ute av det siste avtaleteksten.