– Omfattende diplomati må til

De afrikanske landene åpnet for å fortsette forhandlingene etter brudd i forhandlingene tirsdag, på et ekstraordinært forhandlingsmøte under klimaforhandlingene i Barcelona i kveld.

Klimaforhandlinger

– Omfattende diplomat måtte til for å løse opp denne vanskelige knuten, rapporterer Jan Thomas Odegard generalsekretær i Norges Naturvernforbund fra Barcelona. – Men vi har bare fått en midlertidig løsning, sier Odegard. – Det store problemet er at de rike landene ikke er villige til å forplikte seg til store nok utslippskutt. Det viktigste Norge kan gjøre nå er å klart uttrykke forståelse og støtte til de afrikanske landene og deres reaksjon. Og oppfordre andre rike land til å påta seg forpliktelser om utslippskutt på 40%.

Last ned faktaark (PDF):
Hvor store utslippskutt er nødvendig?

Klimapanelet anbefaler at de rike landene kutter utslippene med 25-40% innen 2020 i forhold til 1990-nivå. De afrikanske landene krever i likhet med miljøbevegelsen at kuttene blir på minst 40% for å få tegnet en best mulig livsforsikring. De forpliktelsene som nå ligger på bordet vil kutte utslippene med et sted mellom 16 og 23 %. Altså ikke en gang innenfor den nederste marginen IPCC har satt.

De afrikanske landene gjorde det klart at videre forhandlinger bare vil kunne skje på klare betingelser, og at de kommer til å bryte forhandlingene om disse ikke oppfylles. Kravene fikk unison støtte fra samtlige andre utviklingsland, inklusive utviklingsland med store utslipp som Kina, Brasil, India og Indonesia.

De afrikanske landenes første krav er at mesteparten av tiden som gjenstår til å diskutere Kyoto-protokollen, brukes på å snakke om de rike landenes utslippsmål. Den andre betingelsen som ble stilt er at de rike landene må forklare hvordan de planlegger å innfri sine utslippskutt.

– På denne måten vil de afrikanske landene sikre at forhandlingene holder et hovedfokus på det som er det viktigste spørsmålet i disse forhandlingene, sier Odegard.De afrikanske landene nektet mandag kveld og tirsdag morgen å diskutere noe annet tema enn de rike landenes utslippsløfter. De påpekte at de rike landenes utslippsmål er altfor lave, og at dette setter både en ny klimaavtale i København og millioner av fattiges liv i fare. De vil derfor ha et mye sterkere fokus på dette i Barcelona, og dermed øke presset på de rike landene for å øke sine mål.

De afrikanske landene vil også ha fokus på hvordan de rike landene skal nå sine reduksjonsmål. Slik kan man få sett hvem som planlegger å kjøpe seg fri eller gjøre reelle kutt i egne utslipp.

Kravet fra utviklingslandene og miljøbevegelsen er at de rike landene må redusere egne utslipp med 40 % innen 2020, og betale for utslippskutt i fattige land i tillegg.