Over 100 organisasjoner krever ny klimapolitikk

Over 100 organisasjoner leverte i dag et felles opprop om klimahandling til den nye regjeringen. – Vi håper de borgerlige viser vilje til klimahandling, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

I dag la FNs klimapanel fram sin siste klimarapport. Forskerne er sikrere enn noen gang på at vi er i gang med å endre klimaet på kloden dramatisk.

Derfor har over 100 norske organisasjoner samlet seg om et opprop som i dag ble overlevert til de som nå forhandler om regjeringsmakten i Norge. Den nye regjeringen må sette Norge på en ny kurs i klimapolitikken. Utslippene må reduseres kraftig.

Håper på ambisjoner fra Høyre

I opposisjon spilte flere av partiene som nå forhandler i følge eget utsagn en viktig rolle i å få på plass en litt mer ambisiøs klimapolitikk enn den rødgrønne regjeringen la opp til. Rett etter at det ble enighet om Klimaforliket i 2012 sendte nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner ut en pressemelding hvor han blant annet skrev:

«Vårt mål var å gjøre klimameldingen mer ambisiøs og forpliktende. Det har vi klart, selv om vi ønsket oss enda sterkere tiltak.»

– Vi håper Høyre fortsatt har høye ambisjoner for klimapolitikken, sa Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Ønsker kutt i norske utslipp

Organisasjonene som har stilt seg bak oppropet om en mer ambisiøs klimapolitikk forventer nå at den nye regjeringen sørger for en klimapolitikk hvor de norske utslippene kuttes kraftig og hvor Norge tar sin del av den viktige globale dugnadsjobben som venter for å få stanset trusselen om farlige klimaendringer.

Sigbjørn Aanes, Erna Solbergs rådgiver, var takknemlig for innspillet på vegne av Høyre, men ordknapp om den nye regjeringens miljøpolitikk.

– Vi vil ta Norge i en ny retning, men ingenting er klart før sonderingene er ferdige, sa Aanes