Over 20 organisasjoner krever fossilfrie bygg

Nye energikrav for nybygg og rehabilitering er nå på vei. Over 20 organisasjoner og bedrifter står sammen om et totalforbud mot varmeinstallasjon for fossilt brensel. – Å tillate fossil gass er verken nødvendig eller fremtidsrettet, mens et totalforbud av fossilt brensel vil være mye enklere for byggherrer, næring og myndigheter, mener de 20 organisasjonene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at varmeinstallasjon for fossilt brensel forbys i nye bygg og totalrehabilitering i ny byggteknisk forskrift (TEK), men vurderer unntak for gasskjel som topplast. Over 20 organisasjoner og bedrifter har derfor gått til det uvanlige steg å sende inn en felles høringsuttalelse for fullstendig fossilfrie og gassfrie nybygg når nye tekniske forskrifter trer i kraft.

Naturvernforbundet har sammen med Bellona og ZERO tatt initiativ til en fellesuttalelse for fossilfrie nybygg når nye tekniske forskrifter trer i kraft. Alt fra Energi Norge og Fagforbundet til Skanska og Grønn Byggallianse stiller seg bak høringsuttalelsen.

Vi står sammen om at kommende byggeforskrifter bør inneholde et totalforbud mot varmeinstallasjon for fossilt brensel, inkludert for fossil gass til spisslast, av tre grunner:

1.       Å tillate fossil gass til oppvarming er verken nødvendig eller fremtidsrettet

Å forbrenne fossil gass gir klimagassutslipp. Klimagassutslippene må reduseres kraftig i alle sektorer, og byggsektoren er antakelig den sektoren det er enklest å oppnå null direkte utslipp av klimagasser. Det benyttes i dag fornybare alternativer til gasskjel som spisslast og å tillate fossil gasskjel er derfor ikke nødvendig.

Dersom man velger å åpne opp for gasskjel til spisslast kan det føre til at fossil gass i praksis brukes mye mer enn som bare spisslast på de kaldeste dagene. Dessuten er det kostnadseffektivt å installere en utslippsfri løsning med det samme, heller enn å måtte bygge om i ettertid. Å tillate bruk av fossil gass til spisslast i bygg er derfor verken nødvendig eller fremtidsrettet.

2.       Markedet trenger tydelige signaler

Gjennom Klimaforliket og regjeringsplattformen skal fossil oljefyring bli forbudt i alle bygg fra 2020. Fossil oppvarming er på vei til å bli historie, og markedet trenger tydelige signaler for å kunne levere fornybare løsninger til både eksisterende og nye bygg over hele landet.  Med et totalforbud mot fyringsanlegg for fossilt brensel i nybygg fra 2016 vil man legge til rette for fornybare løsninger og dermed utfasing av fossilfyring også i eksisterende bygg fra 2020.

3.       Et totalforbud er enklere for byggherrer, næring og myndigheter

Det er enklere å forby en varmeinstallasjon fremfor å regulere hvordan og på hvilket tidspunkt den skal brukes. Dersom forskriften skiller på spisslast og grunnlast må dette tydelig defineres, beregnes under prosjektering, realiseres i byggeprosjektene og videre kontrolleres og håndheves av myndighetene. Alternativ A innebærer da en forenkling fordi regelverket blir enklere å forstå, følge og håndheve.