På full fart mot alvorlig oppvarming

Allerede om 40 år vil den globale temperaturen kunne ha steget med to grader, dersom klimagassutslippene fortsetter som i dag. Det viser ferske forskningsresultater fra Bjerknessenteret, som ble presentert i Durban i dag. – Nå er tiden inne for å at politikerne våkner til klimavirkeligheten, sier Lars Haltbrekken.

Bjerknessenteret i Bergen har gjennomført omfattende beregninger av hvordan temperaturen vil stige i løpet av det kommende århundret. Resultatene ble presentert for miljøvernminister Erik Solheim og en rekke andre norske politikere under klimatoppmøtet i Durban i dag. Naturvernforbundet mener resultatene er urovekkende.

– Samtidig som forskerne roper stadig høyere varsku, ser vi liten framgang i forhandlingene. Vi trenger at landene viser langt større vilje til å kutte i sine egne utslipp, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

Ifølge beregningene fra Bjerknessenteret vil det såkalte togradersmålet (å holde stigningen i global gjennomsnittstemperatur under to grader i forhold til nivået før den industrielle revolusjonen) kunne være brutt allerede i 2050 hvis utviklingen i verdens klimagassutslipp fortsetter som i dag. Forskningen bekrefter også at oppvarmingen vil gå langt raskere i nordområdene enn andre steder. Ved slutten av århundret kan temperaturen i Arktis ha steget med ti grader.

Samtidig har FNs miljøprogram (UNEP) overrakt sin ferske rapport om nødvendige utslippsreduksjoner til klimatoppmøtet i Durban. Rapporten sier at verdens nåværende utslippsmål bare utgjør halvparten av det som behøves for å begrense den globale oppvarmingen til to grader. Det haster å komme i gang med utslippskutt dersom det ikke skal bli uoverkommelig dyrt og vanskelig å nå togradersmålet, advarer UNEP.

– Jo lenger vi venter med å sette i gang med klimadugnaden, jo vanskeligere blir det å unngå farlige klimaendringer. Dette bør være en viktig påminnelse for klimaforhandlerne som nå sitter i Sør-Afrika om å vise større vilje til klimatiltak, sier Haltbrekken.