Sp – det er reduserte utslipp som teller

Satsing på fornybar energi vil føre til at naturverninteresser må vike, sa Liv Signe Navarsete (SP) i Aftenposten i går. Hvorfor er det naturen som må betale prisen, og ikke veitrafikken og oljeindustrien, spør Lars Haltbrekken i dette tilsvaret.

Les saken i Aftenposten:

SP: Naturvern må vike

Innlegg fra leder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken

Senterpartiet kunne ha redusert utslippene fra de to forurensningssynderne i Norge, veitrafikken og oljeindustrien. Med statsrådene i både samferdselsdepartementet og olje- og energidepartementet kunne de kuttet utslippene fra veitrafikken og oljeindustrien.

De kunne i alle fall ha latt være å øke dem. Men nei, de har spadd ut nye leitetillatelser til oljeindustrien med begge hendene og sørget for rekordinvesteringer i ny asfalt som gir mer trafikk og mer forurensning.

Takket være denne iherdige innsatsen har utslippene fra utslippsverstingene økt med 1,6 millioner tonn CO2 under Sps regime. Uten denne økningen ville utslippene i Norge gått ned fra 2005 til 2008.

Sp har heller ikke med sine tre statsråder i Olje og energidepartementet klart å få til noe særlig satsing på fornybar energi. Da er det kanskje greit å prøve seg med nok et angrep på miljøbevegelsen?

Norsk natur må ofres for klimaet, sier Navarsete til flere aviser. Hun vil ha kraftutbygging i våre mest verdifulle vassdrag, de som er verna. Selv ikke Energibedriftenes Landsforening støtter Sp i dette.

Verden står ovenfor to enorme utfordringer. Trusselen om farlige klimaendringer og tapet av naturrikdommen, selve livsgrunnlaget, det som gir oss rein luft, rein jord, reint vann og en sikker matproduksjon. Vi kan ikke løse det ene problemet ved å øke det andre. Det kreves av oss at vi har to tanker i hodet samtidig, for noen er det kanskje to for mye?

Det er lett å være for utbygging av mer energi. Det er tøffere å skulle strupe utslippene. Men det er tross alt det viktigste. Uten en struping av utslippene vil ikke den nye energien gjøre stor nytte for klimaet. Og det er her Sp viser i praktisk politikk at de bommer fundamentalt. De vil ikke redusere utslippene, tvert imot, de har gjort det de kan for å øke dem.