Større kutt i fattige enn rike land

En intern rapport hvor FN går gjennom landenes lovnader på klimatoppmøtet i København er lekket ut. Her kommer det frem at uviklingslandene samlet sett har lovet å kutte mer enn i-landene. – Dette viser med all tydelighet hvor lite ambisøse de rike lands forpliktelser er, sier Lars Haltbrekken.

Det interne dokumentet fra FNs klimasekretariat går gjennom lovnadene som ligger på bordet i København. Totalt sett kan lovnadene gi utslippskutt på mellom 6,3 og 8,6 milliarder tonn CO2. Innenfor det laveste anslaget står verdens fattigste land for nesten dobbelt så store utslippskutt som de rike land. Ser en på de høyeste lovnadene vil u-landene ta noe større kutt enn i-landene.

Les mer

Last ned det lekkede dokumentet (PDF)

De rike landene har et historisk ansvar for klimaproblemet og må derfor stå for de største kuttene. Når det viser seg at u-landene har lovet større kutt enn i-landene viser dette med all tydelighet hvor svake de rike lands kutt er, sier Haltbrekken.

Notatet mener verden går mot en global temperaturøkning på 3 grader med målene som i dag ligger på bordet. Dermed er det ikke sammenheng mellom 2-graders-målet som støttes av mange, og de lovnadene som er fremmet til nå.

– Alle rike land må gå i seg selv og øke klimamålene sine. Det er dypt urettferdig at u-landene skal kutte mer enn i-landene, sier Haltbrekken.   Laveste mål Høyeste mål Verden samlet 6,3 Gt 8,6 Gt Verdens rike land 2,1 Gt 3,4 Gt Verdens fattige land 3,7 Gt* 3,6 Gt

Skogopptak inngår i verden samlet, men ikke fordeling mellom rike og fattige land.

*Dette er trolig en skrivefeil i dokumentet. Trolig er rett tall 2,6 Gt. Fremdeles er fattige lands lovnader høyere enn rike lands.