Verdens ledere har sviktet

– Verdens ledere sviktet da det gjaldt som mest, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund. Klimaavtalen fra København er utrolig langt unna å løse klimaproblemet.

– I 20 år har verdens statsledere sagt at det må handles nå. Utslippene har økt, og klimaendringene er alvorligere enn noen gang. Verdens statsledere sviktet oss i dag, sier Lars Haltbrekken. – Det er ikke engang sikkert vi får en juridisk forpliktende avtale i Mexico neste år da dette forslaget ble tatt ut i siste forhandlingsrunde.

Klimaavtalen som nå er vedtatt i København, inneholder ikke tall på hvor store utslippskutt som skal gjennomføres. I stedet skal land legge inn utslippsforpliktelsene sine i lister innen 1. februar 2010. De forpliktelsene som i dag ligger på bordet, er langt fra nok til unngå de alvorligste konsekvensene av klimatrusselen.

Det er overhodet ikke samsvar mellom målet om å begrense temperaturøkningen til maks 2 grader, og de utslippskuttene man er blitt enig om. Utslippskuttene som er lagt på bordet i København, vil gi oss minst 3 graders oppvarming. Dette er dramatisk dårlig, sier Haltbrekken.

På Bali for to år siden ble man enige om å ferdigstille en avtale i København i 2009. Nå legges det opp til å videreføre forhandlingene neste år. Hva utfallet av disse skal bli, er fortsatt uklart. Det lå et forslag på bordet om at man skulle ende opp med en juridisk bindende løsning i løpet av 2010, men dette ble ikke vedtatt. Etter flere år med arbeid blir København en mellomstopp på veien videre.

I København skulle verden legge grunnlaget for en framtid uten store utslipp av klimagasser. I stedet ble møtet en misbrukt mulighet. Nå må hvert enkelt land gå i seg selv for å øke innsatsen for utslippskutt. Etter fiaskoen i København må Norge øke klimainnsatsen på hjemmebane, sier Haltbrekken.

Klimaavtalen sier landene skal gjennomføre store kutt med hensikt å holde den globale oppvamingen under 2 grader. Det lå også lenge ann til en ”review” i 2016. Dette er nå erstattet med en mindre forpliktende ”assesment” i 2015.

De to forhandlingssporene som det har vært forhandlet på i København, blir videreført. Både forhandlingene under Klimakonvensjonen og forhandlingene under Kyoto-protokollen skal avsluttes på klimatoppmøtet i Mexico i 2010.