Klimaet trenger et ambisiøst forlik

Fredag ble det brudd i forhandlingene om et nytt klimaforlik på Stortinget. Nå har 70 organisasjoner og privatpersoner samlet seg bak et opprop som ber regjeringen og opposisjonen om å sette seg ned ved forhandlingsbordet igjen for å bli enige om et ambisiøst forlik som sikrer viktige klimatiltak.

Diskusjon med Naturvernforbundet

Regjeringens klimamelding ble lagt frem i april. Etter planen skal meldingen behandles i Stortinget 11. juni og frem til fredag pågikk det forhandlinger mellom regjeringspartiene og opposisjonen om innholdet. Naturvernforbundet har hele tiden ment at vi trenger et bredt klimaforlik som kan skjerpe klimapolitikken. Sammen med alle miljøvernorganisasjonene, fagbevegelse, ungdomspartier, byggenæring, biskoper og tidligere miljøvernministre ber vi nå partiene finne sammen til forhandlingsbordet.

Dette er oppropet:
Vi som har undertegnet dette oppropet ber regjeringen og opposisjonen om å sette seg ned ved forhandlingsbordet igjen for å bli enige om et nytt og ambisiøst klimaforlik. Hvis ikke havner vi i en fortvilt situasjon hvor det ikke blir et solid flertall for svært viktige klimatiltak.

De alle fleste partiene på Stortinget er enige i at klimatrusselen er verdens alvorligste utfordring. Da må de også klare å bli enige om utslippskuttene her hjemme, uten først og fremst å tenke på hva som tjener deres parti best.

Det ligger nå flere forslag på bordet både fra regjeringen og fra opposisjonen, som er viktige og som bør bli vedtatt. Vi ber partiene sette seg ned ved forhandlingsbordet igjen og vise reell vilje til forhandlinger.

Skriv under herOrganisasjoner som har undertegnet: Organisasjoner som har undertegnet: Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Miljøagentene, Zero, Bellona, Greenpeace, WWF, Framtiden i våre hender, Utviklingsfondet, Norsk klimastiftelse, Regnskogsfondet, Grønn Hverdag, Spire, hangemaker, Klimavalg 2013, Besteforeldreaksjonen, Norsk klimanettverk, KFUK-KFUM Global, Norges KFUK-KFUM, KFUK-KFUM Speiderne, FOKUS – Forum for Kvinner og Utvikling, SABIMA, Norges Bygdekvinnelag, Energi Norge, Norwea, Småkraftforeningen, Norsk bioenergiforening, Norsk teknologi, Norsk Geofysisk Forening, Byggenæringens Landsforening, Norsk Eiendom, NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening, Grønn Byggallianse, Schneider Electric, Norsk Fjernvarme, Norges bygg- og eiendomsforening, Utdanningsforbundet, Naturviterne, Tekna, Norsk Lokomotivmannsforbund, Rådgivende Ingeniørers Forening, Norges Bondelag, Kommunesektorens organisasjon(KS), Kirkens Nødhjelp, PRESS – Redd Barna Ungdom, Norsk Varmepumpeforening, Unge Høyre, Unge Venstre, Krfu, Grønn Ungdom, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke v/ Berit Hagen Agøy, Kirkerådet v/Jens Petter Johansen, Forum for utvikling og miljø, Norges Sosiale Forum, Misjonsalliansen, Det norske Skogselskap, Den norske turistforening (DNT), Digni, Norges Kristne Råd v/Ørnulf Steen, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Humanistisk Ungdom, Himalpartner, Grønn Bil.

Enkeltpersoner som har undertegnet:
Tor B. Jørgensen – biskop i Sør- Hålogaland Bispedømme, Ingeborg Midttømme – biskop i Møre Bispedømme, Helen Bjørnøy (tidligere miljøvernminister), Einar Steensnæs(tidligere olje- og energiminister), Åslaug Haga(tidligere partileder i Senterpartiet), Jørgen Randers, Åsne Seierstad (redaktør), Thor Bjarne Bore(redaktør), Terje Osmundsen, viseadministrerende direktør Scatec Solar, Paul Erik Wirgenes – styreleder i Skaperverk og Bærekraft, Gabriella Tranell, leder Senter For Fornybar Energi, Bernt H. Lund – tidligere leder for Grønn skattekommisjon, Wenche Frogn Sellæg (tidligere miljøvernminister)