Du er her:

  • Tema
  • Klimakutt i bygd og by

Klimakutt i bygd og by #valg21

Norge må kutte klimagassutslipp og bli fossilfritt innen 2040, men klimaet reddes ikke ved å ødelegge naturen. Det må bli dyrere å forurense og enklere å leve klimavennlig.

Det er nødvendig med omlegging av transportpolitikken, og energisparing er nøkkelen som gir oss nok kraft til å fase ut fossil energibruk. 

Vi må kutte klimagassutslipp i hele landet. Alle må bidra, men hva som må gjøres vil variere. For å skaffe nok strøm til elektrifisering trenger vi en kraftig innsats for energieffektivisering, blant annet i boliger og næringsbygg. Vi må utvikle byer og tettsteder som bruker lite areal og minimere behovet for motorisert transport. Vi må hindre nye motorveier og heller satse på å ruste opp de veiene vi har. Og vi må flytte godstransport fra vei til sjø og bane, særlig mellom landsdelene og til og fra utlandet.

Her kan du lese mer om hvilke krav Naturvernforbundet stiller: #valg21

Vindkraft - en arealkrevende energikilde

Innvordfjellet - nei til utsatt frist for oppstart

Vi trenger vern av myr, ikke politisk spill

Enova må støtte energitiltak til folk flest

Energisparing - det viktigste energitiltaket for klima og natur

Her kan du lese Naturvernforbundets fakta-ark og få tilgang til artikler og illustrasjoner om dette temaet.  Ta kontakt med Anne Guri Solem om du ikke har passordet. 

Image Fakta- og argumentasjonsark - Vindkraft

 

ImageFaktaark Reelle klimakutt - Energisparing

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.06.2021

Nyheter

Partiguide_some_IPCC-klima
Klimavalg 2021

Ny rapport fra Klimapanelet: - Må være et vendepunkt for klimasinke Norge

09.08.2021 | Sist oppdatert: 09.08.2021

Naturvernforbundet forventer at alle partiene som stiller til neste måneds valg prioriterer store utslippskutt og en rettferdig omstilling av petroleumsindustrien, etter at en ny rapport fra FNs klimapanel viser de svært alvorlige konsekvensene klimakrisa vil ha fremover hvis vi ikke handler.

Viser fra 1 til 3 av totalt 315 artikler