Du er her:

  • Tema
  • Klimakutt i bygd og by

Klimakutt i bygd og by #valg21

Norge må kutte klimagassutslipp og bli fossilfritt innen 2040, men klimaet reddes ikke ved å ødelegge naturen. Det må bli dyrere å forurense og enklere å leve klimavennlig.

Det er nødvendig med omlegging av transportpolitikken, og energisparing er nøkkelen som gir oss nok kraft til å fase ut fossil energibruk. 

Vi må kutte klimagassutslipp i hele landet. Alle må bidra, men hva som må gjøres vil variere. For å skaffe nok strøm til elektrifisering trenger vi en kraftig innsats for energieffektivisering, blant annet i boliger og næringsbygg. Vi må utvikle byer og tettsteder som bruker lite areal og minimere behovet for motorisert transport. Vi må hindre nye motorveier og heller satse på å ruste opp de veiene vi har. Og vi må flytte godstransport fra vei til sjø og bane, særlig mellom landsdelene og til og fra utlandet.

Her kan du lese mer om hvilke krav Naturvernforbundet stiller: #valg21

Vindkraft - en arealkrevende energikilde

Innvordfjellet - nei til utsatt frist for oppstart

Vi trenger vern av myr, ikke politisk spill

Enova må støtte energitiltak til folk flest

Energisparing - det viktigste energitiltaket for klima og natur

Her kan du lese Naturvernforbundets fakta-ark og få tilgang til artikler og illustrasjoner om dette temaet.  Ta kontakt med Anne Guri Solem om du ikke har passordet. 

Image Fakta- og argumentasjonsark - Vindkraft

 

ImageFaktaark Reelle klimakutt - Energisparing

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.06.2021

Nyheter

IStock-1178543579
#valg21

Energisparing - det viktigste energitiltaket for klima og natur

29.03.2021 | Sist oppdatert: 29.03.2021

Satsing på energisparing minimerer behovet for utbygging av vindkraft for å sikre elektrifisering av transport og andre formål. Det frigjør strøm som kan erstatte fossil energi uten å ødelegge naturen. For å løse klima- og naturkrisen må vi bruke ener-gien mer effektivt. Potensialet er stort, men politikerne prioriterer det ikke.

DSC_7312
Regjeringens klimamelding:

Vil gi klimakutt, men trenger styrking

08.01.2021 | Sist oppdatert: 19.02.2021

Regjeringens forsinkede klimamelding ble lagt frem samtidig som det ble bekreftet at 2020 var det varmeste året noensinne. Planen inneholder en rekke nye virkemidler som vil sørge for økt tempo i utslippskuttene, men det er ikke en fullstendig plan for omstillingen av Norge og legger ikke opp til ambisiøse nok utslippskutt, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Viser fra 1 til 3 av totalt 313 artikler