Klimakvoter

Omtrent halvparten av norske utslipp omfattes av EUs kvotesystem. I tillegg bruker Norge mange milliarder på kvotekjøp for å oppfylle våre internasjonale klimaforpliktelser. Kvoter er en sentral del av Norges klimapolitikk, men har foreløpig ikke gitt store resultater.

Hva er en klimakvote?

En klimakvote er retten til å slippe ut ett tonn med CO2. Myndighetene tildeler bedrifter, eller stater, en viss mengde kvoter. Disse kvotene kan så selges og kjøpes mellom ulike bedrifter eller land. Det samlede nivået på antall kvoter (kvotetaket) bestemmer ambisjonsnivået i kvotesystemet. Det tildeles helst færre kvoter enn hva bedriften, eller staten, har av utslipp. På den måten må de kutte sine utslipp, da de må skaffe seg kvoter tilsvarende sitt faktiske utslipp.

Miljødirektoratet forklarer i videoen hvordan kvotesystemet fungerer.

 

Det finnes stadig flere kvotesystemer. For Norge er det tre kvotesystemer som er viktige:

Norges kvotekjøp

Klimakvoter har vært, og er, en sentral del av Norges klimapolitikk. Kjøp av kvoter sto sentralt for å oppfylle Norges klimamål i Kyotoavtalens første forpliktelsesperiode fra 2008-2012. Les mer om dette her.

I Kyoto-perioden fra 2013-2020 planlegger også Norge å oppnå deler av klimaforpliktelsen gjennom kjøp av klimakvoter fra utviklingsland. Norge planlegger å kjøpe 30 millioner kvoter i denne perioden. Les mer om dette her.

I tillegg er omlag halvparten av Norske klimagassutslipp omfattet av EUs kvotesystem for klimagasser. Dette gjelder blant annet oljeindustrien og store deler av den landbaserte industrien. For komplett oversikt over hvilke bedrifter som er omfattet se her (xlsx-fil).

Fungerer kvotesystemet?

Kjøp og salg av klimakvoter kan i teorien gi reduserte utslipp. Desverre har systemet så langt ikke vist seg å fungere. Hovedgrunnen til dette er at det er tildelt alt for mange kvoter. I EUs kvotesystem er det frem til 2020 anslått et overskudd av omlag 2 milliarder kvoter. Dette gir bedriftene få insentiver til å kutte utslipp.

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.03.2018

Relaterte tema