Du er her:

Tips og inspirasjon

Her samler vi noen tips og inspirasjon fra andre som har jobbet med klima der de bor.

Arrangere klimamøteplass der du bor?

Vi har samlet noen erfaringer og tips fra andre som har laget møteplasser om klima der de bor.

Les mer om dette her.

Klima- og energiplanlegging lokalt

Alle kommuner skal ha en plan for klima- og energitiltak. De fleste kommuner har planer, men dessverre er det ikke alle som husker hvilken skuff planen er lagt i. Nå er det mange kommuner som skal revidere planene sine og det er en gyllen anledning for Naturvernforbundet til å påvirke.

Naturvernforbundets nettsider om klimaplanlegging lokalt

Still partiene til veggs - Naturvernforbundet med miljøregnskap for norske kommuner

Hvor mye kastes, hvor mye gjenvinnes, hvor mye slippes ut og hvor mange el-biler er det der du bor? Natur & miljø har laget en enkel miljøprofil for alle landets kommuner, og sammenlignet innsatsen til dagens kommunepolitikere med deres forgjengere.

Sjekk oversikten her

Rangering av partiene i valgkampen

I Tromsø utfordret Naturvernforbundet sammen med de andre miljøorganisasjonene, Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom og Davvin (miljøgruppe for studenter) alle listetoppene i partiene til å svare på spørsmål med utgangspunkt i Klimavettreglene, tilpasset lokale saker.

Sjekk spørsmålene og les sak om utfordringen her
Se sak om rangeringen av partiene

Samarbeid med andre

Naturvernforbundet er med i Klimavalgalliansen som er en partipolitisk uavhengig allianse for å få klima høyere på den politiske dagsorden. Klimavalgalliansen fungerer som en samarbeidsplattform for ulike organisasjoner og her er det muligheter for samarbeid lokalt.

www.klimavalgalliansen.no

Bestill materiell

Naturvernforbundet har materiell som kan deles ut til politikere eller på stand.

Sjekk ut vårt klimamateriell

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.04.2019