Du er her:


Klimasøksmål mot staten

Naturvernforbundets landsstyre har enstemmig besluttet å inngå som partshjelp i Folkets klimasøksmål mot staten! Meld deg inn i Naturvernforbundets frivillighetsgruppe for klimasøksmål nedenfor.

I 2016 stevnet Natur og Ungdom og Greenpeace staten ved olje- og energidepartementet for retten for brudd på grunnlovens paragraf 112:

Alle har rett til eit helsesamt miljø og ein natur der produksjonsevna og mangfaldet blir haldne ved lag. Naturressursane skal disponerast ut frå ein langsiktig og allsidig synsmåte som tryggjer denne retten òg for kommande slekter.

Borgarane har rett til kunnskap om korleis det står til med naturmiljøet, og om verknadene av planlagde og iverksette inngrep i naturen, slik at dei kan tryggje den retten dei har etter førre leddet.

Dei statlege styresmaktene skal setje i verk tiltak som gjennomfører desse grunnsetningane.

Dessverre ble staten frikjent i januar 2018. Dommen ble straks anket, og saken prøves for Borgarting lagmannsrett i november i år. Naturvernforbundet har nylig vedtatt å stille som partshjelp sammen med Besteforeldrenes klimaaksjon.

Hvorfor søksmål?
Natur og Ungdom og Greenpeace saksøker staten ved olje- og energidepartementet på bakgrunn av regjeringens tildeling av ti nye oljelisenser i Arktis i 2016. Dersom vi skal unngå katastrofale klimaendringer, og overholde forpliktelsene fra Parisavtalen i 2015 om å kutte i utslipp, må oljeboring i Arktis stanses. En seier i klimasøksmålet vil måtte føre til at regjeringen trekker tilbake letelisensene. 

Klimasøksmål Arktis er det eneste av sitt slag i Norge, men lignende søksmål har blitt reist flere steder i verden de siste årene.  

Bli med i frivillighetsgruppen for klimasøksmålet!
Vi vil at våre medlemmer skal engasjere seg i søksmålet, der de bor og nasjonalt.

Vil du jobbe med klimasøksmålet, lokalt og nasjonalt, for å løfte hvor viktig det er for klima og miljø å slutte med oljevirksomhet i Arktis? Bli med i frivillighetsgruppen ved å fylle inn skjemaet nedenfor!