Du er her:


Klimasøksmål mot staten

Naturvernforbundet har blitt med i Folkets klimasøksmål mot staten. Har du lyst å bidra? Meld deg inn i Naturvernforbundets frivillighetsgruppe for klimasøksmål nedenfor!

November 2019 går klimasøksmålet mot staten runde to i retten, og Naturvernforbundet er med.

I 2016 stevnet Natur og Ungdom og Greenpeace staten ved Olje- og energidepartementet for retten for brudd på grunnlovens paragraf 112:

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.


Dessverre ble staten frikjent i januar 2018. Dommen ble straks anket, og saken prøves for Borgarting lagmannsrett i november i år. Naturvernforbundet stiller som partshjelp sammen med Besteforeldrenes klimaaksjon. Partshjelp vil si at man som tredjemann trer inn i rettsaken til støtte for en av partene. Som partshjelp kan Naturvernforbundet anvende forsvars og angrepsmidler og føre bevis i rettsaken, men vi kan ikke tilpliktes eller tilkjennes noe i rettsaken.

Hvorfor søksmål?

Staten ved Olje- og energidepartementet saksøkes på bakgrunn av regjeringens tildeling av ti nye oljelisenser i Arktis i 2016. Naturvernforbundet mener at oljeboring i sårbare, Arktiske havområder er klimafiendtlig og et brudd på miljøparagrafen 112. Dersom vi skal unngå katastrofale klimaendringer, og overholde forpliktelsene fra Parisavtalen i 2015 om å kutte utslipp for en levelig klode, må oljeboring i Arktis stanses. En seier i klimasøksmålet vil måtte føre til at regjeringen trekker tilbake letelisensene.

Klimasøksmål Arktis er det eneste av sitt slag i Norge, men lignende søksmål har blitt reist flere steder i verden de siste årene. 

Bli med på nasjonal markering 4. november

Dagen før klimasøksmål Arktis starter i Borgarting lagmannsrett blir det en stor mobilisering hvor vi samler folk over hele landet for å markere motstand mot klimaendringer og oljeboring i Arktis. Det blir lysmarkeringer hvor alle som deltar tar med seg en hodelykt, lykt, sollampe eller bruker lyset på mobilen sin. Klokken 1814 tenner vi lysene over hele landet for å rette søkelyset på grunnlovens miljøparagraf 112 som gir oss retten til et levelig miljø! Les mer om markeringen og hvordan du kan bidra.

Bli med i frivillighetsgruppen for klimasøksmålet!
 

  • Er du rå på å arrangere debatter eller foredrag? Ønsker du å lage parade, protestmarsj eller klimaquiz?
  • Har du et kunstprosjekt du ønsker å bidra med? Eller har du kanskje et band som kan spille til inntekt for klimasøksmålet?

Uansett hvor du bor i landet og hva du kan, så trenger vi masse gode ideer og hjelp.  Bli med i frivillighetsgruppen ved å fylle inn skjemaet nedenfor! Sammen skal vi løfte klimasaken og norsk oljeutvinning på den politiske agendaen og sørge for at alle i Norge får høre om klimasøksmålet.

I tillegg har vi en facebook-gruppe, Klimaforum, for aktive frivillige, hvor vi skal samkjøre aktiviteter og dele gode tips og ideer - bli med i Klimaforum du også!