Du er her:


Klimasøksmål mot staten

Et stort skritt nærmere seier

Viktig delseier til folkets klimasøksmål og de skolestreikende ungdommene. Men miljøorganisasjonene er ikke fornøyd og varsler at de vil anke avgjørelsen.

Borgarting lagmannsrett avga torsdag 23. januar sin dom i klimasøksmålet mot den norske staten. Den frikjenner staten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf, § 112. Miljøorganisasjonene er ikke fornøyd med dommen, men understreker likevel at dommen er langt bedre enn tingretten sin.

– Dette er et stort skritt nærmere seier. Lagmannsretten bekrefter at Grunnlovens miljøparagraf er en rettighet, at alle utslipp må ses i en sammenheng og at utslipp fra bruken av olje av norsk olje i utlandet er relevante under miljøparagrafen, sier leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym.

Natur og Ungdom mener dommen er sterkere enn utfallet i tingretten.

– Til tross for mange delseire gir lagmannsretten staten lov til å fortsette med tomme løfter om et levelig klima i Grunnloven, samtidig som de åpner for oljeleting som fører til det motsatte. Dommen gir oss nok seire til at vi tror vi skal vinne denne saken, enten det skjer rettssalen eller utenfor, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

Et viktig prinsipp under rettssaken var spørsmålet om hvorvidt Norge har ansvar for utslipp fra olje som blir eksportert. Miljøorganisasjonene er svært fornøyd med at lagmannsretten er enig med organisasjonene i at utslipp fra forbrenning etter eksport også er relevant i den rettslige vurderingen.

– Vi er svært fornøyd med at retten anerkjenner Norges ansvar for utslippene fra oljen vi selger. Skal vi unngå klimakrise er det helt nødvendig at alle oljeproduserende land, deriblant Norge kutter disse utslippene, sier Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Steinar Winther Christensen, leder i Besteforeldrenes klimaaksjon tror at miljøorganisasjonene vil ha en god sak i Høyesterett:

– Retten har ikke gått inn på Urgenda-dommen til Høyesterett i Nederland og de viktige prinsipper den bygger sin dom på i forhold til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Om dommen ankes vil dette bedre kunne prøves av norsk Høyesterett. Vi er klar på å kjempe videre i denne saken, av hensyn til våre barn, barnebarn og fremtidige generasjoner.

Bli med videre til Høyesterett: klikk her for å melde deg på nyhetsbrevet!

Bakgrunn

I 2016 stevnet Natur og Ungdom og Greenpeace staten ved Olje- og energidepartementet for retten for brudd på grunnlovens paragraf 112:

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.


Dessverre ble staten frikjent i januar 2018. Dommen ble straks anket, og saken prøves for Borgarting lagmannsrett i november i år. Naturvernforbundet stiller som partshjelp sammen med Besteforeldrenes klimaaksjon. Partshjelp vil si at man som tredjemann trer inn i rettsaken til støtte for en av partene. Som partshjelp kan Naturvernforbundet anvende forsvars og angrepsmidler og føre bevis i rettsaken, men vi kan ikke tilpliktes eller tilkjennes noe i rettsaken.

Hvorfor søksmål?

Staten ved Olje- og energidepartementet saksøkes på bakgrunn av regjeringens tildeling av ti nye oljelisenser i Arktis i 2016. Naturvernforbundet mener at oljeboring i sårbare, Arktiske havområder er klimafiendtlig og et brudd på miljøparagrafen 112. Dersom vi skal unngå katastrofale klimaendringer, og overholde forpliktelsene fra Parisavtalen i 2015 om å kutte utslipp for en levelig klode, må oljeboring i Arktis stanses. En seier i klimasøksmålet vil måtte føre til at regjeringen trekker tilbake letelisensene.

Klimasøksmål Arktis er det eneste av sitt slag i Norge, men lignende søksmål har blitt reist flere steder i verden de siste årene. Les mer om hva som har skjedd så langt i søksmålet.

Bli ambassadør for klimasøksmålet!

I 2020 skal klimasøksmålet opp i Høyesterett. Vil DU være med på å ta klimasøksmålet til Høyesterett og skape oppmerksomhet der du bor? Er du glad i å dele meningene dine og holde foredrag om ting som engasjerer deg? Lage arrangementer og aksjoner? Og spre § 112 sitt budskap? 

Da kan du bli ambassadør for klimasøksmålet. 

Bli med i Klimaforum!

I tillegg har vi en facebook-gruppe, Klimaforum, for aktive frivillige, hvor vi skal samkjøre aktiviteter og dele gode tips og ideer - bli med i Klimaforum du også!

Støtt Klimasøksmålet - en folkefinansiert kampanje!

Du kan støtte klimasøksmålet via vår kronerulling eller vipps til 13960. Du kan også støtte vår kronerulling på facebook:

Artikkelen ble sist oppdatert: 31.03.2020

Nyheter

GP0STU5UJ_PressMedia
Nå er dato satt:

Klimasøksmål til Høyesterett blir 4.november!

09.06.2020 | Sist oppdatert: 09.06.2020

Høyesterett skal behandle klimasøksmålet 4. november i år. Miljøorganisasjonene ser frem til at folkets rett til en levelig fremtid endelig skal behandles av landets øverste domstol.

49021054162_0ca5c1627a_b

Klimasøksmålet til Høyesterett

20.04.2020 | Sist oppdatert: 22.04.2020

- Dette er et historisk søksmål – noe en plenumsbehandling i Høyesterett bekrefter. Lovene som er gjeldende for utviklingen av landet vårt, må fortolkes i lys av den tiden vi lever i. Det forventer vi at landets fremste dommere gjør. Vi har full tro på at denne saken kan vinnes, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Dd0401ece456e06309e2b127c052495b
Klimasøksmål til Høyesterett

Miljøorganisasjoner anker klimadom

24.02.2020 | Sist oppdatert: 24.02.2020

Samtidig som politikerne diskuterer hvor iskanten skal gå, står det siste slaget i retten for klimasøksmålet mot den norske stat for tildelingen av nye oljelisenser i Barentshavet. I dag anker miljøorganisasjonene til Høyesterett.

Eidsvolls plass foto Jorge Láscar
Støttemarkeringer over hele verden

Tenner lys før klimasøksmålet

04.11.2019 | Sist oppdatert: 04.11.2019

Mandag 4. november er det markeringer over hele landet til støtte for klimasøksmålet mot staten. Tusenvis av mennesker er forventet å møte opp og tenne lys i novembermørket for retten til et levelig miljø. Til nå er det planlagt 55 aksjoner over hele verden, fra New Zealand i sør til Svalbard i nord.