Du er her:


Klimasøksmål mot staten

Tirsdag 5.november startet runde to i retten i klimasøksmålet mot staten hvor Naturvernforbundet har blitt med som partshjelp.

I 2016 stevnet Natur og Ungdom og Greenpeace staten ved Olje- og energidepartementet for retten for brudd på grunnlovens paragraf 112:

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.


Dessverre ble staten frikjent i januar 2018. Dommen ble straks anket, og saken prøves for Borgarting lagmannsrett i november i år. Naturvernforbundet stiller som partshjelp sammen med Besteforeldrenes klimaaksjon. Partshjelp vil si at man som tredjemann trer inn i rettsaken til støtte for en av partene. Som partshjelp kan Naturvernforbundet anvende forsvars og angrepsmidler og føre bevis i rettsaken, men vi kan ikke tilpliktes eller tilkjennes noe i rettsaken.

Hvorfor søksmål?

Staten ved Olje- og energidepartementet saksøkes på bakgrunn av regjeringens tildeling av ti nye oljelisenser i Arktis i 2016. Naturvernforbundet mener at oljeboring i sårbare, Arktiske havområder er klimafiendtlig og et brudd på miljøparagrafen 112. Dersom vi skal unngå katastrofale klimaendringer, og overholde forpliktelsene fra Parisavtalen i 2015 om å kutte utslipp for en levelig klode, må oljeboring i Arktis stanses. En seier i klimasøksmålet vil måtte føre til at regjeringen trekker tilbake letelisensene.

Klimasøksmål Arktis er det eneste av sitt slag i Norge, men lignende søksmål har blitt reist flere steder i verden de siste årene. Les mer om hva som har skjedd så langt i søksmålet.

Bli med i Klimaforum!

I tillegg har vi en facebook-gruppe, Klimaforum, for aktive frivillige, hvor vi skal samkjøre aktiviteter og dele gode tips og ideer - bli med i Klimaforum du også!

Støtt Klimasøksmålet - en folkefinansiert kampanje!

Du kan støtte klimasøksmålet via vår kronerulling eller vipps til 13960. Du kan også støtte vår kronerulling på facebook:

Nyheter

Eidsvolls plass foto Jorge Láscar
Støttemarkeringer over hele verden

Tenner lys før klimasøksmålet

04.11.2019

Mandag 4. november er det markeringer over hele landet til støtte for klimasøksmålet mot staten. Tusenvis av mennesker er forventet å møte opp og tenne lys i novembermørket for retten til et levelig miljø. Til nå er det planlagt 55 aksjoner over hele verden, fra New Zealand i sør til Svalbard i nord.