Du er her:


Klimasøksmålet: Hva har skjedd så langt?

I mai 2016 delte regjeringen ut nye tillatelser til oljeleting i sårbare områder i Arktis - til tross for at vitenskapen er klar på at vi allerede har funnet så mye olje, kull og gass at vi kan forårsake katastrofale klimaendringer. Derfor bestemte Greenpeace og Natur og Ungdom seg for å saksøke staten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf, som skal sikre vår og framtidige generasjoners rett til et levelig klima.

Norges første klimarettssak startet 14. november 2017 i Tingretten og varte i 7 dager. Besteforeldrenes klimaaksjon tilsluttet seg klimasøksmålet som partshjelp.

Greenpeace og Natur og Ungdom fikk ikke medhold fra Tingretten i at oljeboring i Arktis er et brudd med grunnloven paragraf 112. Retten var imidlertid enig med saksøkerne om at paragraf 112 er en rettighetsparagraf som gir enkeltindivider rettigheter til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Greenpeace og Natur og Ungdom anket dommen og i november 2019 skal saken opp i Borgarting lagmannsrett.

I denne runden har Naturvernforbundet tilsluttet seg som partshjelp i klimasøksmålet.

Vil du vite mer?

Her kan du lese oppsummering av klimasøksmålet, presseoppslag i tilknytning til klimasøksmålet og rettsdokumentene.