Du er her:

I Hordaland fikk 65 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Mange fikk kjøre i utmark, og kommunene i Hordaland ligger dårlig an med gjenvinning av husholdningsavfallet.

Se hele oversikten for Hordaland her (excel)

Se alle kommunene i fylket her (pdf)

Redaksjonen i Natur & miljø har hentet ut kommunenes tall for husholdningsavfall, gjenvinning, klimautslipp, bygging i sårbar natur, dispensasjoner til motorferdsel i utmark, strømforbruk i boliger, gang- og sykkelveier, satsning på naturforvaltning og friluftsliv og om det finnes planer for klima og biologisk mangfold.

Her er noen av våre funn for Hordaland:

  •  1919 av 2961 som søkte fikk dispensasjon til nybygg i områder med byggeforbud (100-metersbeltet i strandsonen, LNF og langs vassdrag) i årene 2005-2010. Det betyr at 65 prosent av søknadene ble innvilget.
  •  Det kjøres mye i skog og mark i Hordaland. I årene 2008-2010 søkte 1061 om dispensasjon. Hele 994, eller 94 prosent, fikk det.
  •  Kommunenes strømforbruk per innbygger i boliger har i snitt økt med 158 kilowattimer i året, 2009 sammenlignet med 2005. Modalen hadde høyest økning med 1110 kWh per innbygger, mens Voss på sin side reduserte forbruket med 441 kWh per innbygger.
  • - Fordeler vi kommunenes utslipp av klimagasser på antall innbyggere, hadde Lindås høyest utslipp, 120 tonn per innbygger (2009). Askøy slapp ut mist med 1,98 tonn per innbygger. Det er svært lavt sammenlignet med andre norske kommuner.
  •  Svært få kommuner i Hordaland hadde plan for klimagassutslipp. Bare 8 av 33 hadde vedtatt en slik plan (2010). 
  •  Halvparten av kommunene i Hordaland hadde plan for biologisk mangfold. 16 av 33 hadde vedtatt slik plan (2010).
  •  I årene 2005-2010 kastet Hordalands kommuner i snitt 390 kilo husholdningsavfall per innbygger årlig. Radøy kommune lå på topp med 451 kilo per innbygger, mens Odda kastet minst, 294 kilo hver per innbygger.
  •  I årene 2005-2010 gjenvant Hordalands kommuner i snitt 54 prosent av husholdningsavfallet sitt. Det er godt under landsgjennomsnittet på 65 prosent. Øygarden lå dårligst an med 33 prosent gjenvinning.
  •  Kommunene i Hordaland brukte 150 kroner per innbygger i snitt til naturforvaltning og friluftsliv i 2010. Det er under landsgjennomsnittet på 185 kroner.
  •  Kommunene i Hordaland har i snitt 10 kilometer kommunal gang- og sykkelvei. Det er under landsgjennomsnittet (15 kilometer).

Kilde: KOSTRA/Statistisk Sentralbyrå

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2011

Nyheter

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder

I Akershus fikk 86 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og andre sårbare områder. Strømforbruket i boliger økte med 421 kilowattimer per innbygger og nesten halvparten av kommunene manglet plan for klimagassutslipp. Oppegård hadde lavest CO2-utslipp i landet.

Gode resultater for Oslo

I Oslo fikk bare 33 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og andre sårbare områder. Strømforbruket i boliger gikk ned med 321 kilowattimer per innbygger og kommunen har planer for klimagassutslipp og biologisk mangfold. Oslo er mer miljøbevisst enn de fleste andre kommuner.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder

I Buskerud fikk 72 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 423 kilowattimer per innbygger. Nesten alle som søkte fikk kjøre i utmark. Flesberg og Rollag lå dårligst an med bare 23 og 33 prosent gjenvinning av husholdningsavfallet.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Vestfold

I Vestfold fikk 71 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 245 kilowattimer per innbygger. Svært få kjører i utmark, og de fleste ligger godt an med gjenvinning av husholdningsavfallet.

Viser fra 1 til 4 av totalt 19 artikler