Du er her:

I Hordaland fikk 65 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Mange fikk kjøre i utmark, og kommunene i Hordaland ligger dårlig an med gjenvinning av husholdningsavfallet.

Se hele oversikten for Hordaland her (excel)

Se alle kommunene i fylket her (pdf)

Redaksjonen i Natur & miljø har hentet ut kommunenes tall for husholdningsavfall, gjenvinning, klimautslipp, bygging i sårbar natur, dispensasjoner til motorferdsel i utmark, strømforbruk i boliger, gang- og sykkelveier, satsning på naturforvaltning og friluftsliv og om det finnes planer for klima og biologisk mangfold.

Her er noen av våre funn for Hordaland:

  •  1919 av 2961 som søkte fikk dispensasjon til nybygg i områder med byggeforbud (100-metersbeltet i strandsonen, LNF og langs vassdrag) i årene 2005-2010. Det betyr at 65 prosent av søknadene ble innvilget.
  •  Det kjøres mye i skog og mark i Hordaland. I årene 2008-2010 søkte 1061 om dispensasjon. Hele 994, eller 94 prosent, fikk det.
  •  Kommunenes strømforbruk per innbygger i boliger har i snitt økt med 158 kilowattimer i året, 2009 sammenlignet med 2005. Modalen hadde høyest økning med 1110 kWh per innbygger, mens Voss på sin side reduserte forbruket med 441 kWh per innbygger.
  • - Fordeler vi kommunenes utslipp av klimagasser på antall innbyggere, hadde Lindås høyest utslipp, 120 tonn per innbygger (2009). Askøy slapp ut mist med 1,98 tonn per innbygger. Det er svært lavt sammenlignet med andre norske kommuner.
  •  Svært få kommuner i Hordaland hadde plan for klimagassutslipp. Bare 8 av 33 hadde vedtatt en slik plan (2010). 
  •  Halvparten av kommunene i Hordaland hadde plan for biologisk mangfold. 16 av 33 hadde vedtatt slik plan (2010).
  •  I årene 2005-2010 kastet Hordalands kommuner i snitt 390 kilo husholdningsavfall per innbygger årlig. Radøy kommune lå på topp med 451 kilo per innbygger, mens Odda kastet minst, 294 kilo hver per innbygger.
  •  I årene 2005-2010 gjenvant Hordalands kommuner i snitt 54 prosent av husholdningsavfallet sitt. Det er godt under landsgjennomsnittet på 65 prosent. Øygarden lå dårligst an med 33 prosent gjenvinning.
  •  Kommunene i Hordaland brukte 150 kroner per innbygger i snitt til naturforvaltning og friluftsliv i 2010. Det er under landsgjennomsnittet på 185 kroner.
  •  Kommunene i Hordaland har i snitt 10 kilometer kommunal gang- og sykkelvei. Det er under landsgjennomsnittet (15 kilometer).

Kilde: KOSTRA/Statistisk Sentralbyrå

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2011

Nyheter

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal fikk 80 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Mange kommuner har betydelige klimagassutslipp, og det kjøres mye i skog og mark. 97 prosent av dem som søkte fikk kjøretillatelse. Strømforbruket i boliger har gått ned i svært mange kommuner.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Sør-Trøndelag

I Sør-Trøndelag fikk 75 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Det kjøres mye i skog og mark. Hele 97 prosent av dem som søkte fikk kjøretillatelse. I Osen kastet folk minst husholdningsavfall, sammenlignet med alle landets kommuner.

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Nord-Trøndelag

I Nord-Trøndelag fikk 81 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Det kjøres mye i skog og mark. Hele 96 prosent av dem som søkte fikk kjøretillatelse. Det er jevnt over høye klimagassutslipp, men folk i Nord-Trøndelag kaster lite husholdningsavfall, sammenlignet med landet for øvrig.

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Nordland

I Nordland fikk 82 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Det kjøres svært mye i skog og mark. Hele 96 prosent av dem som søkte fikk kjøretillatelse. Strømforbruket i boliger gikk ned, og folk i Nordland er blant dem som kaster minst husholdningsavfall i landet.

Viser fra 13 til 16 av totalt 19 artikler