Du er her:

I Buskerud fikk 72 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 423 kilowattimer per innbygger. Nesten alle som søkte fikk kjøre i utmark. Flesberg og Rollag lå dårligst an med bare 23 og 33 prosent gjenvinning av husholdningsavfallet.

Klikk her for en enkel miljøprofil for din kommune (excel)

Se hele oversikten for Buskerud her (pdf)

Redaksjonen i Natur & miljø har hentet ut kommunenes tall for husholdningsavfall, gjenvinning, klimautslipp, bygging i sårbar natur, dispensasjoner til motorferdsel i utmark, strømforbruk i boliger, gang- og sykkelveier, satsning på naturforvaltning og friluftsliv og om det finnes planer for klima og biologisk mangfold.

Her er noen av våre funn for Buskerud:

  •   740 av 1027 som søkte fikk dispensasjon til nybygg i områder med byggeforbud (100-metersbeltet i strandsonen, LNF og langs vassdrag) i årene 2005-2010. Det betyr at 72 prosent av søknadene ble innvilget.
  •  Det er mye utmarkskjøring i Buskerud. I årene 2008-2010 søkte 2112 om dispensasjon. Hele 1991, eller 94 prosent, fikk det.
  •  Kommunenes strømforbruk per innbygger i boliger har i snitt økt med 423 kilowattimer i året, 2009 sammenlignet med 2005. Ringerike hadde høyest økning med 1640 kWh per innbygger, mens folk i Hole reduserte sitt forbruk med hele 3636 kWh per innbygger.
  •  Fordeler vi kommunenes utslipp av klimagasser på antall innbyggere, hadde Flå høyest utslipp, 15,9 tonn per innbygger (2009). Nedre Eiker slapp ut mist med 2,63 tonn per innbygger.
  •  Under halvparten av kommunene i Buskerud hadde plan for klimagassutslipp. 10 av 21 hadde vedtatt en slik plan (2010). 
  •  Under halvparten av kommunene i Buskerud hadde plan for biologisk mangfold. 10 av 21 hadde vedtatt slik plan (2010).
  •  I årene 2005-2010 kastet Buskeruds kommuner i snitt 483 kilo husholdningsavfall per innbygger årlig. Krødsherad kommune lå på topp med 543 kilo per innbygger, mens Rollag kastet minst, 331 kilo per innbygger.
  •  I årene 2005-2010 gjenvant Buskeruds kommuner i snitt 67 prosent av husholdningsavfallet sitt. Flesberg og Rollag lå dårligst an med henholdsvis 23 og 33 prosent gjenvinning. Det er svært lite sammenlignet med gjennomsnittet for norske kommuner, 65 prosent. Sigdal kom best ut med 75 prosent gjenvinning.
  •  Kommunene i Buskerud brukte 245 kroner per innbygger i snitt til naturforvaltning og friluftsliv i 2010. Det er godt over landsgjennomsnittet på 185 kroner.
  •  Kommunene i Buskerud har i snitt 18 kilometer kommunal gang- og sykkelvei. Det er over landsgjennomsnittet (15 kilometer).

Kilde: KOSTRA/Statistisk Sentralbyrå

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2011

Nyheter

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Telemark

I Telemark fikk 73 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 505 kilowattimer per innbygger. Svært mange får kjøre i utmark, og kommunene ligger stort sett dårlig an med gjenvinning av husholdningsavfallet.

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Aust-Agder

I Aust-Agder fikk 80 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 438 kilowattimer per innbygger. Mange får kjøre i utmark, og kommunene ligger dårlig an med gjenvinning av husholdningsavfallet.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Vest-Agder

I Vest-Agder fikk 69 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 684 kilowattimer per innbygger. Åseral og Hægebostad sendte bare 11 prosent av husholdningsavfallet sitt til gjenvinning. Det er dårligst i Norge.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Rogaland

I Rogaland fikk 72 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. I Tysvær finner vi landets høyeste klimagassutslipp, fordelt på innbyggertall. Kommunenes strømforbruk i boliger ble redusert med 182 kilowattimer per innbygger.

Viser fra 5 til 8 av totalt 19 artikler