Du er her:

I Finnmark fikk 76 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Det kjøres veldig mye i skog og mark, hele 8017, eller 91 prosent av dem som søkte fikk kjøretillatelse. Folk i Finnmark var dårligst i landet på gjenvinning av husholdningsavfall.

Se hele oversikten for Finnmark her (excel)

Klikk her for å lese om alle kommunene i fylket (pdf)

Redaksjonen i Natur & miljø har hentet ut kommunenes tall for husholdningsavfall, gjenvinning, klimautslipp, bygging i sårbar natur, dispensasjoner til motorferdsel i utmark, strømforbruk i boliger, gang- og sykkelveier, satsning på naturforvaltning og friluftsliv og om det finnes planer for klima og biologisk mangfold.

Her er noen av våre funn for Finnmark:

  •  268 av 349 som søkte fikk dispensasjon til nybygg i områder med byggeforbud (100-metersbeltet i strandsonen, LNF og langs vassdrag) i årene 2005-2010. Det betyr at 76 prosent av søknadene ble innvilget.
  •  Det er veldig mye motorisert ferdsel i skog og mark i Finnmark, og så godt som alle som søker får kjøre. I årene 2008-2010 søkte 8804 om dispensasjon til sammen. Hele 8017, eller 91 prosent, fikk det.
  •  Kommunenes strømforbruk per innbygger i boliger økte med 513 kilowattimer i snitt i året, 2009 sammenlignet med 2005. Kvalsund hadde størst økning med hele 5122 kWh per innbygger. Bare én kommune i landet hadde høyere økning. Folk i Nesseby befinner seg i motsatt ende av skalaen. Der reduserte innbyggerne forbruket med 3047 kWh, noe som plasserer dem blant de aller beste.
  •  Fordeler vi kommunenes utslipp av klimagasser på antall innbyggere, hadde industribyen Hammerfest høyest utslipp, 85 tonn per innbygger (2009). Vardø slapp ut minst, 3,51 tonn per innbygger.
  •  Bare noen få kommuner i Finnmark hadde plan for klimagassutslipp. 3 av 19 hadde vedtatt en slik plan (2010). 
  •  Nesten ingen finnmarkskommuner hadde plan for biologisk mangfold. Bare 2 av 25 hadde vedtatt slik plan (2010).
  •  I årene 2005-2010 kastet Finnmarks kommuner i snitt 343 kilo husholdningsavfall per innbygger årlig. Det er lavt sammenlignet med andre fylker. Loppa kommune kastet mest med 369 kilo per innbygger, mens Hammarfest kastet minst, 327 kilo per innbygger.
  •  I årene 2005-2010 gjenvant Finnmarks kommuner i snitt 34 prosent av husholdningsavfallet sitt. Det er svært lavt. Ingen fylker i Norge gjenvant mindre enn Finnmark i denne perioden. Vardø, Vadsø, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord og Sør-Varanger gjenvant alle bare 12 prosent av avfallet sitt. Alta, Kautokeino, Loppa og Hasvik gjenvant mest i fylket, men det ble likevel bare 52 prosent. Det plasserer Finnmark langt under landsgjennomsnittet på 65 prosent.
  •  Kommunene i Finnmark brukte 90 kroner per innbygger i snitt til naturforvaltning og friluftsliv i 2010. Det er under halvparten av landsgjennomsnittet på 185 kroner.
  •  Kommunene i Finnmark har i snitt 6 kilometer kommunal gang- og sykkelvei. Det er langt under landsgjennomsnittet (15 kilometer).

Kilde: KOSTRA/Statistisk Sentralbyrå

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2011

Nyheter

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Telemark

I Telemark fikk 73 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 505 kilowattimer per innbygger. Svært mange får kjøre i utmark, og kommunene ligger stort sett dårlig an med gjenvinning av husholdningsavfallet.

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Aust-Agder

I Aust-Agder fikk 80 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 438 kilowattimer per innbygger. Mange får kjøre i utmark, og kommunene ligger dårlig an med gjenvinning av husholdningsavfallet.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Vest-Agder

I Vest-Agder fikk 69 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 684 kilowattimer per innbygger. Åseral og Hægebostad sendte bare 11 prosent av husholdningsavfallet sitt til gjenvinning. Det er dårligst i Norge.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Rogaland

I Rogaland fikk 72 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. I Tysvær finner vi landets høyeste klimagassutslipp, fordelt på innbyggertall. Kommunenes strømforbruk i boliger ble redusert med 182 kilowattimer per innbygger.

Viser fra 5 til 8 av totalt 19 artikler