Du er her:

I Sør-Trøndelag fikk 75 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Det kjøres mye i skog og mark. Hele 97 prosent av dem som søkte fikk kjøretillatelse. I Osen kastet folk minst husholdningsavfall, sammenlignet med alle landets kommuner.

Se hele oversikten for Sør-Trøndelag her (excel)

Klikk her for å se oversikten over din kommune (pdf)

Redaksjonen i Natur & miljø har hentet ut kommunenes tall for husholdningsavfall, gjenvinning, klimautslipp, bygging i sårbar natur, dispensasjoner til motorferdsel i utmark, strømforbruk i boliger, gang- og sykkelveier, satsning på naturforvaltning og friluftsliv og om det finnes planer for klima og biologisk mangfold.

Her er noen av våre funn for Sør-Trøndelag:

  •  1002 av 1339 som søkte fikk dispensasjon til nybygg i områder med byggeforbud (100-metersbeltet i strandsonen, LNF og langs vassdrag) i årene 2005-2010. Det betyr at 75 prosent av søknadene ble innvilget.
  •  Det svært mye motorisert ferdsel i skog og mark i Sør-Trøndelag, og så godt som alle som søker får kjøre. I årene 2008-2010 søkte 2591 om dispensasjon til sammen. Hele 2505, eller 97 prosent, fikk det.
  •  Kommunenes strømforbruk per innbygger i boliger har i snitt økt med bare 71 kilowattimer i året, 2009 sammenlignet med 2005. Meldal hadde høyest økning med 456 kWh per innbygger, mens folk i Bjugn reduserte forbruket sitt med 669 kWh per innbygger.
  •  Fordeler vi kommunenes utslipp av klimagasser på antall innbyggere, hadde Hemne høyest utslipp, 34 tonn per innbygger (2009). I Klæbu var utslippet betydelig mindre, bare 2,17 tonn per innbygger. Bare fire kommuner i Norge hadde lavere utslipp.
  •  Over halvparten av kommunene i Sør-Trøndelag hadde plan for klimagassutslipp. 15 av 25 hadde vedtatt en slik plan (2010). 
  •  Under halvparten av kommunene i Sør-Trøndelag hadde plan for biologisk mangfold. Bare 9 av 25 hadde vedtatt slik plan (2010).
  •  I årene 2005-2010 kastet Sør-Trøndelags kommuner i snitt 391 kilo husholdningsavfall per innbygger årlig. Agdenes kommune lå på topp med 480 kilo per innbygger. I den andre enden av skalaen finner vi Osen, hvor innbyggerne kastet 233 kilo hver. Det var minst i landet i denne perioden.
  •  I årene 2005-2010 gjenvant Sør-Trøndelags kommuner i snitt 75 prosent av husholdningsavfallet sitt. Det er godt over landsgjennomsnittet på 65 prosent. Rennebu trekker det høye snittet noe ned med 62 prosent gjenvinning, mens Røros og Holtålen ligger på topp med 81 prosent gjenvinning.
  •  Kommunene i Sør-Trøndelag brukte 234 kroner per innbygger i snitt til naturforvaltning og friluftsliv i 2010. Det er godt over landsgjennomsnittet på 185 kroner.
  •  Kommunene i Sør-Trøndelag har i snitt 14 kilometer kommunal gang- og sykkelvei. Det er rett under landsgjennomsnittet (15 kilometer).

Kilde: KOSTRA/Statistisk Sentralbyrå

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2011

Nyheter

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder

I Akershus fikk 86 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og andre sårbare områder. Strømforbruket i boliger økte med 421 kilowattimer per innbygger og nesten halvparten av kommunene manglet plan for klimagassutslipp. Oppegård hadde lavest CO2-utslipp i landet.

Gode resultater for Oslo

I Oslo fikk bare 33 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og andre sårbare områder. Strømforbruket i boliger gikk ned med 321 kilowattimer per innbygger og kommunen har planer for klimagassutslipp og biologisk mangfold. Oslo er mer miljøbevisst enn de fleste andre kommuner.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder

I Buskerud fikk 72 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 423 kilowattimer per innbygger. Nesten alle som søkte fikk kjøre i utmark. Flesberg og Rollag lå dårligst an med bare 23 og 33 prosent gjenvinning av husholdningsavfallet.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Vestfold

I Vestfold fikk 71 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 245 kilowattimer per innbygger. Svært få kjører i utmark, og de fleste ligger godt an med gjenvinning av husholdningsavfallet.

Viser fra 1 til 4 av totalt 19 artikler