Du er her:

I Telemark fikk 73 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 505 kilowattimer per innbygger. Svært mange får kjøre i utmark, og kommunene ligger stort sett dårlig an med gjenvinning av husholdningsavfallet.

Se hele oversikten over Telemark her (excel)

Se alle kommunene i fylket her (pdf)

Redaksjonen i Natur & miljø har hentet ut kommunenes tall for husholdningsavfall, gjenvinning, klimautslipp, bygging i sårbar natur, dispensasjoner til motorferdsel i utmark, strømforbruk i boliger, gang- og sykkelveier, satsning på naturforvaltning og friluftsliv og om det finnes planer for klima og biologisk mangfold.

Her er noen av våre funn for Telemark:

  •  365 av 498 som søkte fikk dispensasjon til nybygg i områder med byggeforbud (100-metersbeltet i strandsonen, LNF og langs vassdrag) i årene 2005-2010. Det betyr at 73 prosent av søknadene ble innvilget.
  •  Det kjøres mye i skog og mark i Telemark. I årene 2008-2010 søkte 1983 om dispensasjon. Hele 1871, eller 94 prosent, fikk det.
  •  Kommunenes strømforbruk per innbygger i boliger har i snitt økt med 505 kilowattimer i året, 2009 sammenlignet med 2005. Hjartdal hadde høyest økning med 1777 kWh per innbygger, mens folk i Skien reduserte sitt forbruk med 9 kWh i snitt. 
  •  Fordeler vi kommunenes utslipp av klimagasser på antall innbyggere, hadde industrikommunen Porsgrunn høyest utslipp, 56,86 tonn per innbygger (2009). Nabokommunen Skien slapp ut mist med 3,28 tonn per innbygger.
  •  De fleste kommunene i Telemark hadde plan for klimagassutslipp. 13 av 18 hadde vedtatt en slik plan (2010). 
  •  Under halvparten av kommunene i Telemark hadde plan for biologisk mangfold. 8 av 18 hadde vedtatt slik plan (2010).
  •  I årene 2005-2010 kastet Telemarks kommuner i snitt 455 kilo husholdningsavfall per innbygger årlig. Porsgrunn kommune lå på topp med 585 kilo per innbygger, mens Siljan kastet minst, 256 kilo per innbygger. Det er lavt sammenlignet med andre norske kommuner.
  •  I årene 2005-2010 gjenvant Telemarks kommuner i snitt 51 prosent av husholdningsavfallet sitt. Det er godt under landsgjennomsnittet på 65 prosent. Tinn skiller seg ut med bare 32 prosent gjenvinning. Siljan er best i Telemark med en gjenvinning på 73 prosent.
  •  Kommunene i Telemark brukte 196 kroner per innbygger i snitt til naturforvaltning og friluftsliv i 2010. Det er litt mer enn landsgjennomsnittet på 185 kroner.
  •  Kommunene i Telemark har i snitt 11 kilometer kommunal gang- og sykkelvei. Det er under landsgjennomsnittet (15 kilometer).

Kilde: KOSTRA/Statistisk Sentralbyrå

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2011

Nyheter

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder

I Akershus fikk 86 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og andre sårbare områder. Strømforbruket i boliger økte med 421 kilowattimer per innbygger og nesten halvparten av kommunene manglet plan for klimagassutslipp. Oppegård hadde lavest CO2-utslipp i landet.

Gode resultater for Oslo

I Oslo fikk bare 33 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og andre sårbare områder. Strømforbruket i boliger gikk ned med 321 kilowattimer per innbygger og kommunen har planer for klimagassutslipp og biologisk mangfold. Oslo er mer miljøbevisst enn de fleste andre kommuner.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder

I Buskerud fikk 72 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 423 kilowattimer per innbygger. Nesten alle som søkte fikk kjøre i utmark. Flesberg og Rollag lå dårligst an med bare 23 og 33 prosent gjenvinning av husholdningsavfallet.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Vestfold

I Vestfold fikk 71 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 245 kilowattimer per innbygger. Svært få kjører i utmark, og de fleste ligger godt an med gjenvinning av husholdningsavfallet.

Viser fra 1 til 4 av totalt 19 artikler