Du er her:

I Telemark fikk 73 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 505 kilowattimer per innbygger. Svært mange får kjøre i utmark, og kommunene ligger stort sett dårlig an med gjenvinning av husholdningsavfallet.

Se hele oversikten over Telemark her (excel)

Se alle kommunene i fylket her (pdf)

Redaksjonen i Natur & miljø har hentet ut kommunenes tall for husholdningsavfall, gjenvinning, klimautslipp, bygging i sårbar natur, dispensasjoner til motorferdsel i utmark, strømforbruk i boliger, gang- og sykkelveier, satsning på naturforvaltning og friluftsliv og om det finnes planer for klima og biologisk mangfold.

Her er noen av våre funn for Telemark:

  •  365 av 498 som søkte fikk dispensasjon til nybygg i områder med byggeforbud (100-metersbeltet i strandsonen, LNF og langs vassdrag) i årene 2005-2010. Det betyr at 73 prosent av søknadene ble innvilget.
  •  Det kjøres mye i skog og mark i Telemark. I årene 2008-2010 søkte 1983 om dispensasjon. Hele 1871, eller 94 prosent, fikk det.
  •  Kommunenes strømforbruk per innbygger i boliger har i snitt økt med 505 kilowattimer i året, 2009 sammenlignet med 2005. Hjartdal hadde høyest økning med 1777 kWh per innbygger, mens folk i Skien reduserte sitt forbruk med 9 kWh i snitt. 
  •  Fordeler vi kommunenes utslipp av klimagasser på antall innbyggere, hadde industrikommunen Porsgrunn høyest utslipp, 56,86 tonn per innbygger (2009). Nabokommunen Skien slapp ut mist med 3,28 tonn per innbygger.
  •  De fleste kommunene i Telemark hadde plan for klimagassutslipp. 13 av 18 hadde vedtatt en slik plan (2010). 
  •  Under halvparten av kommunene i Telemark hadde plan for biologisk mangfold. 8 av 18 hadde vedtatt slik plan (2010).
  •  I årene 2005-2010 kastet Telemarks kommuner i snitt 455 kilo husholdningsavfall per innbygger årlig. Porsgrunn kommune lå på topp med 585 kilo per innbygger, mens Siljan kastet minst, 256 kilo per innbygger. Det er lavt sammenlignet med andre norske kommuner.
  •  I årene 2005-2010 gjenvant Telemarks kommuner i snitt 51 prosent av husholdningsavfallet sitt. Det er godt under landsgjennomsnittet på 65 prosent. Tinn skiller seg ut med bare 32 prosent gjenvinning. Siljan er best i Telemark med en gjenvinning på 73 prosent.
  •  Kommunene i Telemark brukte 196 kroner per innbygger i snitt til naturforvaltning og friluftsliv i 2010. Det er litt mer enn landsgjennomsnittet på 185 kroner.
  •  Kommunene i Telemark har i snitt 11 kilometer kommunal gang- og sykkelvei. Det er under landsgjennomsnittet (15 kilometer).

Kilde: KOSTRA/Statistisk Sentralbyrå

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2011

Nyheter

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal fikk 80 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Mange kommuner har betydelige klimagassutslipp, og det kjøres mye i skog og mark. 97 prosent av dem som søkte fikk kjøretillatelse. Strømforbruket i boliger har gått ned i svært mange kommuner.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Sør-Trøndelag

I Sør-Trøndelag fikk 75 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Det kjøres mye i skog og mark. Hele 97 prosent av dem som søkte fikk kjøretillatelse. I Osen kastet folk minst husholdningsavfall, sammenlignet med alle landets kommuner.

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Nord-Trøndelag

I Nord-Trøndelag fikk 81 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Det kjøres mye i skog og mark. Hele 96 prosent av dem som søkte fikk kjøretillatelse. Det er jevnt over høye klimagassutslipp, men folk i Nord-Trøndelag kaster lite husholdningsavfall, sammenlignet med landet for øvrig.

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Nordland

I Nordland fikk 82 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Det kjøres svært mye i skog og mark. Hele 96 prosent av dem som søkte fikk kjøretillatelse. Strømforbruket i boliger gikk ned, og folk i Nordland er blant dem som kaster minst husholdningsavfall i landet.

Viser fra 13 til 16 av totalt 19 artikler