Du er her:

I Vest-Agder fikk 69 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 684 kilowattimer per innbygger. Åseral og Hægebostad sendte bare 11 prosent av husholdningsavfallet sitt til gjenvinning. Det er dårligst i Norge.

Se hele oversikten for Vest-Agder her (excel)

Se alle kommunene i fylket her (pdf)

Redaksjonen i Natur & miljø har hentet ut kommunenes tall for husholdningsavfall, gjenvinning, klimautslipp, bygging i sårbar natur, dispensasjoner til motorferdsel i utmark, strømforbruk i boliger, gang- og sykkelveier, satsning på naturforvaltning og friluftsliv og om det finnes planer for klima og biologisk mangfold.

Her er noen av våre funn for Vest-Agder:

  •  1159 av 1691 som søkte fikk dispensasjon til nybygg i områder med byggeforbud (100-metersbeltet i strandsonen, LNF og langs vassdrag) i årene 2005-2010. Det betyr at 69 prosent av søknadene ble innvilget.
  •  Det kjøres en del i skog og mark i Vest-Agder. I årene 2008-2010 søkte 498 om dispensasjon. 486, eller 98 prosent, fikk det.
  •  Kommunenes strømforbruk per innbygger i boliger har i snitt økt med 684 kilowattimer i året, 2009 sammenlignet med 2005. Sirdal hadde høyest økning med hele 6599 kWh per innbygger, noe som er norgesrekord i økt strømforbruk i denne perioden.  I den andre enden av skalaen finner vi Audnedal som reduserte sitt forbruk med 12 kWh per innbygger.
  • Fordeler vi kommunenes utslipp av klimagasser på antall innbyggere, hadde Kvinesdal høyest utslipp, 35,53 tonn per innbygger (2009). Søgne slapp ut mist med 3,32 tonn per innbygger.
  •  De aller fleste kommunene i Vest-Agder hadde plan for klimagassutslipp.12 av 15 hadde vedtatt en slik plan (2010). 
  •  Under halvparten av kommunene i Vest-Agder hadde plan for biologisk mangfold. 6 av 15 hadde vedtatt slik plan (2010).
  •  I årene 2005-2010 kastet Vest-Agders kommuner i snitt 405 kilo husholdningsavfall per innbygger årlig. Åseral kommune lå på topp med 485 kilo per innbygger, mens folk i Kvinesdal kastet minst, 336 kilo per innbygger.
  •  I årene 2005-2010 gjenvant Vest-Agders kommuner i snitt 47 prosent av husholdningsavfallet sitt. Det er langt under landsgjennomsnittet på 65 prosent. Åseral og Hægebostad lå dårligst an med bare 11 prosent gjenvinning hver. Det er dårligst i Norge.
  •  Kommunene i Vest-Agder brukte 554 kroner per innbygger i snitt til naturforvaltning og friluftsliv i 2010. Det er langt over landsgjennomsnittet på 185 kroner.
  •  Kommunene i Vest-Agder har i snitt 15 kilometer kommunal gang- og sykkelvei. Det er på landsgjennomsnittet.

Kilde: KOSTRA/Statistisk Sentralbyrå

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2011

Nyheter

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Oppland

I Oppland fikk 78 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 472 kilowattimer per innbygger. Nesten alle som søkte fikk kjøre i utmark. Sør Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang lå dårligst an med bare 45 prosent gjenvinning av husholdningsavfallet.

Nesten alle får bygge i sårbare områder

I Hedmark fikk 87 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i sårbare områder med byggeforbud. Strømforbruket i boliger økte med 505 kilowattimer per innbygger og nesten halvparten av kommunene manglet plan for biologisk mangfold. Våler, Åsnes og Grue var best i landet på gjenvinning.

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Sogn og Fjordane

I Sogn og Fjordane fikk 84 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Mange kommuner har store klimagassutslipp, og få har vedtatt plan for hvordan de skal få ned sine utslipp. Når det gjelder husholdningsavfall, kaster folk i Sogn og Fjordane mindre enn nordmenn flest.

Viser fra 9 til 12 av totalt 19 artikler