Du er her:

I Vestfold fikk 71 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 245 kilowattimer per innbygger. Svært få kjører i utmark, og de fleste ligger godt an med gjenvinning av husholdningsavfallet.

Se hele oversikten for Vestfold her (excel)

Se alle kommunene i Vestfold her (pdf)

Redaksjonen i Natur & miljø har hentet ut kommunenes tall for husholdningsavfall, gjenvinning, klimautslipp, bygging i sårbar natur, dispensasjoner til motorferdsel i utmark, strømforbruk i boliger, gang- og sykkelveier, satsning på naturforvaltning og friluftsliv og om det finnes planer for klima og biologisk mangfold.

Her er noen av våre funn for Vestfold:

  •  560 av 789 som søkte fikk dispensasjon til nybygg i områder med byggeforbud (100-metersbeltet i strandsonen, LNF og langs vassdrag) i årene 2005-2010. Det betyr at 71 prosent av søknadene ble innvilget.
  •  Det er ikke mye utmarkskjøring i Vestfold. I årene 2008-2010 søkte 35 om dispensasjon. 31 fikk det.
  •  Kommunenes strømforbruk per innbygger i boliger har i snitt økt med 245 kilowattimer i året, 2009 sammenlignet med 2005. Lardal hadde høyest økning med 584 kWh per innbygger, mens folk i Tønsberg hadde det samme forbruket som i 2005.
  •  Fordeler vi kommunenes utslipp av klimagasser på antall innbyggere, hadde Re høyest utslipp, 15,66 tonn per innbygger (2009). Nøtterøy slapp ut mist med 2,26 tonn per innbygger. Det er lavt, sammenlignet med de fleste andre kommuner.
  •  De fleste kommunene i Vestfold hadde plan for klimagassutslipp. 8 av 14 hadde vedtatt en slik plan (2010). 
  •  Under halvparten av kommunene i Vestfold hadde plan for biologisk mangfold. 5 av 14 hadde vedtatt slik plan (2010).
  •  I årene 2005-2010 kastet Vestfolds kommuner i snitt 483 kilo husholdningsavfall per innbygger årlig. Svelvik kommune lå på topp med 518 kilo per innbygger, mens Lardal kastet minst, 445 kilo per innbygger.
  •  I årene 2005-2010 gjenvant Vestfolds kommuner i snitt 79 prosent av husholdningsavfallet sitt. Det er godt over landsgjennomsnittet på 65 prosent. Lardal skiller seg ut med bare 56 prosent gjenvinning. Hele 10 av 14 kommuner hadde 83 prosent gjenvinning.
  •  Kommunene i Vestfold brukte 157 kroner per innbygger i snitt til naturforvaltning og friluftsliv i 2010. Det er under landsgjennomsnittet på 185 kroner.
  •  Kommunene i Vestfold har i snitt 21 kilometer kommunal gang- og sykkelvei. Det er over landsgjennomsnittet (15 kilometer).

Kilde: KOSTRA/Statistisk Sentralbyrå

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2011

Nyheter

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Telemark

I Telemark fikk 73 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 505 kilowattimer per innbygger. Svært mange får kjøre i utmark, og kommunene ligger stort sett dårlig an med gjenvinning av husholdningsavfallet.

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Aust-Agder

I Aust-Agder fikk 80 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 438 kilowattimer per innbygger. Mange får kjøre i utmark, og kommunene ligger dårlig an med gjenvinning av husholdningsavfallet.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Vest-Agder

I Vest-Agder fikk 69 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 684 kilowattimer per innbygger. Åseral og Hægebostad sendte bare 11 prosent av husholdningsavfallet sitt til gjenvinning. Det er dårligst i Norge.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Rogaland

I Rogaland fikk 72 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. I Tysvær finner vi landets høyeste klimagassutslipp, fordelt på innbyggertall. Kommunenes strømforbruk i boliger ble redusert med 182 kilowattimer per innbygger.

Viser fra 5 til 8 av totalt 19 artikler