Du er her:

I Vestfold fikk 71 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 245 kilowattimer per innbygger. Svært få kjører i utmark, og de fleste ligger godt an med gjenvinning av husholdningsavfallet.

Se hele oversikten for Vestfold her (excel)

Se alle kommunene i Vestfold her (pdf)

Redaksjonen i Natur & miljø har hentet ut kommunenes tall for husholdningsavfall, gjenvinning, klimautslipp, bygging i sårbar natur, dispensasjoner til motorferdsel i utmark, strømforbruk i boliger, gang- og sykkelveier, satsning på naturforvaltning og friluftsliv og om det finnes planer for klima og biologisk mangfold.

Her er noen av våre funn for Vestfold:

  •  560 av 789 som søkte fikk dispensasjon til nybygg i områder med byggeforbud (100-metersbeltet i strandsonen, LNF og langs vassdrag) i årene 2005-2010. Det betyr at 71 prosent av søknadene ble innvilget.
  •  Det er ikke mye utmarkskjøring i Vestfold. I årene 2008-2010 søkte 35 om dispensasjon. 31 fikk det.
  •  Kommunenes strømforbruk per innbygger i boliger har i snitt økt med 245 kilowattimer i året, 2009 sammenlignet med 2005. Lardal hadde høyest økning med 584 kWh per innbygger, mens folk i Tønsberg hadde det samme forbruket som i 2005.
  •  Fordeler vi kommunenes utslipp av klimagasser på antall innbyggere, hadde Re høyest utslipp, 15,66 tonn per innbygger (2009). Nøtterøy slapp ut mist med 2,26 tonn per innbygger. Det er lavt, sammenlignet med de fleste andre kommuner.
  •  De fleste kommunene i Vestfold hadde plan for klimagassutslipp. 8 av 14 hadde vedtatt en slik plan (2010). 
  •  Under halvparten av kommunene i Vestfold hadde plan for biologisk mangfold. 5 av 14 hadde vedtatt slik plan (2010).
  •  I årene 2005-2010 kastet Vestfolds kommuner i snitt 483 kilo husholdningsavfall per innbygger årlig. Svelvik kommune lå på topp med 518 kilo per innbygger, mens Lardal kastet minst, 445 kilo per innbygger.
  •  I årene 2005-2010 gjenvant Vestfolds kommuner i snitt 79 prosent av husholdningsavfallet sitt. Det er godt over landsgjennomsnittet på 65 prosent. Lardal skiller seg ut med bare 56 prosent gjenvinning. Hele 10 av 14 kommuner hadde 83 prosent gjenvinning.
  •  Kommunene i Vestfold brukte 157 kroner per innbygger i snitt til naturforvaltning og friluftsliv i 2010. Det er under landsgjennomsnittet på 185 kroner.
  •  Kommunene i Vestfold har i snitt 21 kilometer kommunal gang- og sykkelvei. Det er over landsgjennomsnittet (15 kilometer).

Kilde: KOSTRA/Statistisk Sentralbyrå

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2011

Nyheter

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Oppland

I Oppland fikk 78 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 472 kilowattimer per innbygger. Nesten alle som søkte fikk kjøre i utmark. Sør Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang lå dårligst an med bare 45 prosent gjenvinning av husholdningsavfallet.

Nesten alle får bygge i sårbare områder

I Hedmark fikk 87 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i sårbare områder med byggeforbud. Strømforbruket i boliger økte med 505 kilowattimer per innbygger og nesten halvparten av kommunene manglet plan for biologisk mangfold. Våler, Åsnes og Grue var best i landet på gjenvinning.

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Sogn og Fjordane

I Sogn og Fjordane fikk 84 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Mange kommuner har store klimagassutslipp, og få har vedtatt plan for hvordan de skal få ned sine utslipp. Når det gjelder husholdningsavfall, kaster folk i Sogn og Fjordane mindre enn nordmenn flest.

Viser fra 9 til 12 av totalt 19 artikler