Du er her:

I Akershus fikk 86 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og andre sårbare områder. Strømforbruket i boliger økte med 421 kilowattimer per innbygger og nesten halvparten av kommunene manglet plan for klimagassutslipp. Oppegård hadde lavest CO2-utslipp i landet.

Klikk her for en enkel miljøprofil for din kommune (excel)

Se hele oversikten her (pdf)

Redaksjonen i Natur & miljø har hentet ut kommunenes tall for husholdningsavfall, gjenvinning, klimautslipp, bygging i sårbar natur, dispensasjoner til motorferdsel i utmark, strømforbruk i boliger, gang- og sykkelveier, satsning på naturforvaltning og friluftsliv og om det finnes planer for klima og biologisk mangfold.

Her er noen av våre funn for Akershus:

  •  564 av 650 som søkte fikk dispensasjon til nybygg i strandsonen og andre områder med byggeforbud (LNF og langs vassdrag) i årene 2005-2010. Det betyr at 86 prosent av søknadene ble innvilget.
  •  Det er begrenset med utmarkskjøring i Akershus. I årene 2008-2010 søkte 81 om dispensasjon til utmarkskjøring. 72 fikk det.
  •  Strømforbruket per innbygger har i snitt økt med 421 kilowattimer per innbygger i Akershus, 2009 sammenlignet med 2005. Hurdal hadde høyest økning med 861 kWh per innbygger, mens folk i Rælingen brukte 180 kWh mindre per innbygger.
  •  Deler man kommunens utslipp av klimagasser på antall innbyggere, får Akershus et snitt på 3,6 tonn CO2-ekvivalenter per innbygger (2009). Ullensaker hadde høyest utslipp med 8,07 tonn per innbygger. Oppegård slapp ut mist med 1,74 tonn per innbygger, hvilket var lavest i landet.
  •  Nesten halvparten av kommunene i Akershus manglet plan for klimagassutslipp i 2010. 12 av 22 hadde vedtatt en slik plan.  
  •  De fleste kommunene hadde vedtatt en plan for biologisk mangfold i 2010. Bare 7 av 22 manglet slik plan.
  •  I årene 2005-2010 kastet hver innbygger i Akershus i snitt 440 kilo avfall årlig. Frogn kommune lå på topp med 496 kilo per innbygger, mens Nes kastet minst, 379 kilo.
  •  I årene 2005-2010 gjenvant Akershus’ kommuner i snitt 76,5 prosent av husholdningsavfallet sitt. Folk i Aurskog-Høland gjenvant minst, 52 prosent. Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård var best i Akershus med 84 prosent gjenvinning.
  •  Kommunene i Akershus brukte 75 kroner per innbygger i snitt til naturforvaltning og friluftsliv i 2010. Det er langt under landsgjennomsnittet på 185 kroner.
  •  Kommunene i Akershus har i snitt 34 kilometer kommunal gang- og sykkelvei. Det er godt over landsgjennomsnittet på 15 kilometer.

Kilde: KOSTRA/Statistisk Sentralbyrå

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2011

Nyheter

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal fikk 80 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Mange kommuner har betydelige klimagassutslipp, og det kjøres mye i skog og mark. 97 prosent av dem som søkte fikk kjøretillatelse. Strømforbruket i boliger har gått ned i svært mange kommuner.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Sør-Trøndelag

I Sør-Trøndelag fikk 75 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Det kjøres mye i skog og mark. Hele 97 prosent av dem som søkte fikk kjøretillatelse. I Osen kastet folk minst husholdningsavfall, sammenlignet med alle landets kommuner.

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Nord-Trøndelag

I Nord-Trøndelag fikk 81 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Det kjøres mye i skog og mark. Hele 96 prosent av dem som søkte fikk kjøretillatelse. Det er jevnt over høye klimagassutslipp, men folk i Nord-Trøndelag kaster lite husholdningsavfall, sammenlignet med landet for øvrig.

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Nordland

I Nordland fikk 82 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Det kjøres svært mye i skog og mark. Hele 96 prosent av dem som søkte fikk kjøretillatelse. Strømforbruket i boliger gikk ned, og folk i Nordland er blant dem som kaster minst husholdningsavfall i landet.

Viser fra 13 til 16 av totalt 19 artikler