Du er her:

I Aust-Agder fikk 80 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 438 kilowattimer per innbygger. Mange får kjøre i utmark, og kommunene ligger dårlig an med gjenvinning av husholdningsavfallet.

Se hele oversikten for Aust-Agder her (excel)

Se alle kommunene i fylket her (pdf)

Redaksjonen i Natur & miljø har hentet ut kommunenes tall for husholdningsavfall, gjenvinning, klimautslipp, bygging i sårbar natur, dispensasjoner til motorferdsel i utmark, strømforbruk i boliger, gang- og sykkelveier, satsning på naturforvaltning og friluftsliv og om det finnes planer for klima og biologisk mangfold.

Her er noen av våre funn for Aust-Agder:

  •  1417 av 1764 som søkte fikk dispensasjon til nybygg i områder med byggeforbud (100-metersbeltet i strandsonen, LNF og langs vassdrag) i årene 2005-2010. Det betyr at 80 prosent av søknadene ble innvilget.
  •  Det kjøres mye i skog og mark i Aust-Agder. I årene 2008-2010 søkte 926 om dispensasjon. Hele 889, eller 96 prosent, fikk det.
  •  Kommunenes strømforbruk per innbygger i boliger har i snitt økt med 438 kilowattimer i året, 2009 sammenlignet med 2005. Valle hadde høyest økning med 994 kWh per innbygger, mens Arendal hadde lavest økning, 162 kWh per innbygger.
  • - Fordeler vi kommunenes utslipp av klimagasser på antall innbyggere, hadde Bygland høyest utslipp, 10,17 tonn per innbygger (2009). Grimstad slapp ut mist med 3,53 tonn per innbygger.
  •  De fleste kommunene i Aust-Agder hadde plan for klimagassutslipp. 9 av 15 hadde vedtatt en slik plan (2010). 
  •  Under halvparten av kommunene i Aust-Agder hadde plan for biologisk mangfold. 7 av 15 hadde vedtatt slik plan (2010).
  •  I årene 2005-2010 kastet Aust-Agders kommuner i snitt 428 kilo husholdningsavfall per innbygger årlig. Gjerstad kommune lå på topp med 465 kilo per innbygger, mens Arendal og Froland kastet minst, 359 kilo hver per innbygger.
  •  I årene 2005-2010 gjenvant Aust-Agders kommuner i snitt 51 prosent av husholdningsavfallet sitt. Det er godt under landsgjennomsnittet på 65 prosent. Risør, Gjerstad, Vegårdshei og Tvedestrand lå dårligst an med 47 prosent gjenvinning.
  •  Kommunene i Aust-Agder brukte 614 kroner per innbygger i snitt til naturforvaltning og friluftsliv i 2010. Det er langt over landsgjennomsnittet på 185 kroner.
  •  Kommunene i Aust-Agder har i snitt 10 kilometer kommunal gang- og sykkelvei. Det er under landsgjennomsnittet (15 kilometer).

Kilde: KOSTRA/Statistisk Sentralbyrå

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2011

Nyheter

9 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Troms

I Troms fikk 87 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Det kjøres svært mye i skog og mark, hele 97 prosent av dem som søkte fikk kjøretillatelse. Folk i Troms er blant dem som kaster minst husholdningsavfall i landet.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Finnmark

I Finnmark fikk 76 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Det kjøres veldig mye i skog og mark, hele 8017, eller 91 prosent av dem som søkte fikk kjøretillatelse. Folk i Finnmark var dårligst i landet på gjenvinning av husholdningsavfall.

Norgesrekord i husholdningsavfall i Østfold

I Østfold fikk 76 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og andre sårbare områder. Strømforbruket i boliger økte med 615 kilowattimer per innbygger og de fleste kommuner mangler plan for klimagassutslipp. Hvaler har norgesrekord i husholdningsavfall per innbygger.

Viser fra 17 til 19 av totalt 19 artikler