Du er her:

I Møre og Romsdal fikk 80 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Mange kommuner har betydelige klimagassutslipp, og det kjøres mye i skog og mark. 97 prosent av dem som søkte fikk kjøretillatelse. Strømforbruket i boliger har gått ned i svært mange kommuner.

Se hele oversikten for Møre og Romsdal her (excel)

Klikk her for enkel miljøprofil for din kommune (pdf)

Redaksjonen i Natur & miljø har hentet ut kommunenes tall for husholdningsavfall, gjenvinning, klimautslipp, bygging i sårbar natur, dispensasjoner til motorferdsel i utmark, strømforbruk i boliger, gang- og sykkelveier, satsning på naturforvaltning og friluftsliv og om det finnes planer for klima og biologisk mangfold.

Her er noen av våre funn for Møre og Romsdal:

  •  1406 av 1758 som søkte fikk dispensasjon til nybygg i områder med byggeforbud (100-metersbeltet i strandsonen, LNF og langs vassdrag) i årene 2005-2010. Det betyr at 80 prosent av søknadene ble innvilget.
  •  Det er mye motorisert ferdsel i skog og mark i Møre og Romsdal, og så godt som alle som søker får kjøre. I årene 2008-2010 søkte 1074 om dispensasjon. Hele 1037, eller 97 prosent, fikk det.
  •  Kommunenes strømforbruk per innbygger i boliger har i snitt økt med bare 5 kilowattimer i året, 2009 sammenlignet med 2005. Molde hadde høyest økning med 634 kWh per innbygger, mens folk i Sandøy reduserte forbruket nesten like mye, 601 kWh per innbygger.
  •  Fordeler vi kommunenes utslipp av klimagasser på antall innbyggere, hadde industristedet Aure høyest utslipp, 114 tonn per innbygger (2009). I Ulstein var utslippet betydelig mindre, bare 2,64 tonn per innbygger, noe som er svært lavt sammenlignet med norske kommuner flest.
  •  Over halvparten av kommunene i Møre og Romsdal hadde plan for klimagassutslipp. 19 av 36 hadde vedtatt en slik plan (2010). 
  •  Over halvparten av kommunene i Møre og Romsdal manglet plan for biologisk mangfold. Bare 15 av 36 hadde vedtatt slik plan (2010).
  •  I årene 2005-2010 kastet Møre og Romsdals kommuner i snitt 397 kilo husholdningsavfall per innbygger årlig. Stordal kommune lå på topp med 511 kilo per innbygger, noe som er svært høyt sammenlignet med andre kommuner. I den andre enden av skalaen finner vi Vestnes, hvor innbyggerne kastet 272 kilo hver. Det er svært lite sammenlignet med kommuner flest.
  •  I årene 2005-2010 gjenvant Møre og Romsdals kommuner i snitt 76 prosent av husholdningsavfallet sitt. Det er godt over landsgjennomsnittet på 65 prosent. Vestnes trekker det høye snittet noe ned med 58 prosent gjenvinning, mens Ørsta og Volda troner på topp med hele 86 prosent gjenvinning. Bare tre kommuner i Norge gjenvant mer i denne perioden.
  •  Kommunene i Møre og Romsdal brukte 94 kroner per innbygger i snitt til naturforvaltning og friluftsliv i 2010. Det er bare halvparten av landsgjennomsnittet på 185 kroner.
  •  Kommunene i Møre og Romsdal har i snitt 12 kilometer kommunal gang- og sykkelvei. Det er under landsgjennomsnittet (15 kilometer).

Kilde: KOSTRA/Statistisk Sentralbyrå

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2011

Nyheter

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Telemark

I Telemark fikk 73 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 505 kilowattimer per innbygger. Svært mange får kjøre i utmark, og kommunene ligger stort sett dårlig an med gjenvinning av husholdningsavfallet.

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Aust-Agder

I Aust-Agder fikk 80 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 438 kilowattimer per innbygger. Mange får kjøre i utmark, og kommunene ligger dårlig an med gjenvinning av husholdningsavfallet.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Vest-Agder

I Vest-Agder fikk 69 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 684 kilowattimer per innbygger. Åseral og Hægebostad sendte bare 11 prosent av husholdningsavfallet sitt til gjenvinning. Det er dårligst i Norge.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Rogaland

I Rogaland fikk 72 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. I Tysvær finner vi landets høyeste klimagassutslipp, fordelt på innbyggertall. Kommunenes strømforbruk i boliger ble redusert med 182 kilowattimer per innbygger.

Viser fra 5 til 8 av totalt 19 artikler