Du er her:

I Nord-Trøndelag fikk 81 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Det kjøres mye i skog og mark. Hele 96 prosent av dem som søkte fikk kjøretillatelse. Det er jevnt over høye klimagassutslipp, men folk i Nord-Trøndelag kaster lite husholdningsavfall, sammenlignet med landet for øvrig.

Se hele oversikten for Nord-Trøndelag her (excel)

Klikk her for en enkel miljøprofil for din kommune (pdf)

Redaksjonen i Natur & miljø har hentet ut kommunenes tall for husholdningsavfall, gjenvinning, klimautslipp, bygging i sårbar natur, dispensasjoner til motorferdsel i utmark, strømforbruk i boliger, gang- og sykkelveier, satsning på naturforvaltning og friluftsliv og om det finnes planer for klima og biologisk mangfold.

Her er noen av våre funn for Nord-Trøndelag:

  •  523 av 644 som søkte fikk dispensasjon til nybygg i områder med byggeforbud (100-metersbeltet i strandsonen, LNF og langs vassdrag) i årene 2005-2010. Det betyr at 81 prosent av søknadene ble innvilget.
  •  Det svært mye motorisert ferdsel i skog og mark i Nord-Trøndelag, og så godt som alle som søker får kjøre. I årene 2008-2010 søkte 2767 om dispensasjon til sammen. Hele 2660, eller 96 prosent, fikk det.
  •  Kommunenes strømforbruk per innbygger i boliger økte i snitt med bare 51 kilowattimer i året, 2009 sammenlignet med 2005. Flatanger hadde høyest økning med 715 kWh per innbygger, mens folk i Verran reduserte forbruket sitt med 774 kWh per innbygger.
  •  Fordeler vi kommunenes utslipp av klimagasser på antall innbyggere, hadde Namsskogan høyest utslipp, 18 tonn per innbygger (2009). I Namsos var utslippet betydelig lavere, 3,17 tonn per innbygger. Klimagassutslippet kommunene i Nord-Trøndelag ligger jevnt over på et høyt nivå.
  •  Over halvparten av kommunene i Nord-Trøndelag hadde plan for klimagassutslipp. 14 av 24 hadde vedtatt en slik plan (2010). 
  •  Under halvparten av kommunene i Nord-Trøndelag hadde plan for biologisk mangfold. Bare 10 av 24 hadde vedtatt slik plan (2010).
  •  I årene 2005-2010 kastet Nord-Trøndelags kommuner i snitt 323 kilo husholdningsavfall per innbygger årlig. Det er svært lavt sammenlignet med andre fylker. Meråker kommune lå på topp med 468 kilo per innbygger. I den andre enden av skalaen finner vi Overhalla, hvor innbyggerne kastet 234 kilo hver. Bare en kommune i landet kastet mindre i denne perioden.
  •  I årene 2005-2010 gjenvant Nord-Trøndelags kommuner i snitt 76 prosent av husholdningsavfallet sitt. Det er godt over landsgjennomsnittet på 65 prosent. Lierne, Røyrvik og Namsskogan gjenvant minst, 63 prosent. Namsos, Namdalseid, Grong, Høylandet, Overhalla, Fosnes, Flatanger, Vikna, Nærøy og Leka gjenvant mest, hele 82 prosent.
  •  Kommunene i Nord-Trøndelag brukte 155 kroner per innbygger i snitt til naturforvaltning og friluftsliv i 2010. Det er under landsgjennomsnittet på 185 kroner.
  • Kommunene i Nord-Trøndelag har i snitt 9 kilometer kommunal gang- og sykkelvei. Det er godt under landsgjennomsnittet (15 kilometer).

Kilde: KOSTRA/Statistisk Sentralbyrå

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2011

Nyheter

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder

I Akershus fikk 86 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og andre sårbare områder. Strømforbruket i boliger økte med 421 kilowattimer per innbygger og nesten halvparten av kommunene manglet plan for klimagassutslipp. Oppegård hadde lavest CO2-utslipp i landet.

Gode resultater for Oslo

I Oslo fikk bare 33 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og andre sårbare områder. Strømforbruket i boliger gikk ned med 321 kilowattimer per innbygger og kommunen har planer for klimagassutslipp og biologisk mangfold. Oslo er mer miljøbevisst enn de fleste andre kommuner.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder

I Buskerud fikk 72 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 423 kilowattimer per innbygger. Nesten alle som søkte fikk kjøre i utmark. Flesberg og Rollag lå dårligst an med bare 23 og 33 prosent gjenvinning av husholdningsavfallet.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Vestfold

I Vestfold fikk 71 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 245 kilowattimer per innbygger. Svært få kjører i utmark, og de fleste ligger godt an med gjenvinning av husholdningsavfallet.

Viser fra 1 til 4 av totalt 19 artikler