Du er her:

I Nordland fikk 82 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Det kjøres svært mye i skog og mark. Hele 96 prosent av dem som søkte fikk kjøretillatelse. Strømforbruket i boliger gikk ned, og folk i Nordland er blant dem som kaster minst husholdningsavfall i landet.

Se hele oversikten for Nordland her (excel)

Klikk her for enkel miljøprofil for din kommune (pdf)

Redaksjonen i Natur & miljø har hentet ut kommunenes tall for husholdningsavfall, gjenvinning, klimautslipp, bygging i sårbar natur, dispensasjoner til motorferdsel i utmark, strømforbruk i boliger, gang- og sykkelveier, satsning på naturforvaltning og friluftsliv og om det finnes planer for klima og biologisk mangfold.

Her er noen av våre funn for Nordland:

  •  1306 av 1595 som søkte fikk dispensasjon til nybygg i områder med byggeforbud (100-metersbeltet i strandsonen, LNF og langs vassdrag) i årene 2005-2010. Det betyr at 82 prosent av søknadene ble innvilget.
  •  Det svært mye motorisert ferdsel i skog og mark i Nordland, og så godt som alle som søker får kjøre. I årene 2008-2010 søkte 5999 om dispensasjon til sammen. Hele 5771, eller 96 prosent, fikk det.
  •  Kommunenes strømforbruk per innbygger i boliger ble redusert med 65 kilowattimer i snitt i året, 2009 sammenlignet med 2005. Værøy hadde størst reduksjon med 1077 kWh per innbygger, mens folk i Gildeskål økte mest, 652 kWh per innbygger.
  •  Fordeler vi kommunenes utslipp av klimagasser på antall innbyggere, hadde industristedet Tysfjord høyest utslipp, 212 tonn per innbygger (2009). Det er høyest i landet. I den andre enden av skalaen finner vi Værøy, som med sitt utslipp på 2,54 tonn per innbygger var blant kommunene som slapp ut minst i landet.
  •  Under halvparten av kommunene i Nordland hadde plan for klimagassutslipp. 20 av 44 hadde vedtatt en slik plan (2010). 
  •  Under en tredel av kommunene i Nordland hadde plan for biologisk mangfold. Bare 14 av 44 hadde vedtatt slik plan (2010).
  •  I årene 2005-2010 kastet Nordlands kommuner i snitt 319 kilo husholdningsavfall per innbygger årlig. Det er svært lavt sammenlignet med andre fylker. Sørfold kommune lå på topp med 422 kilo per innbygger. I den andre enden av skalaen finner vi Vefsn, hvor innbyggerne kastet 243 kilo hver. Bare noen få kommuner i landet kastet mindre i denne perioden.
  •  I årene 2005-2010 gjenvant Nordlands kommuner i snitt 66 prosent av husholdningsavfallet sitt. Det er like over landsgjennomsnittet på 65 prosent. Røst gjenvant minst, 46 prosent, mens Bindal gjenvant mest, hele 82 prosent.
  •  Kommunene i Nordland brukte 147 kroner per innbygger i snitt til naturforvaltning og friluftsliv i 2010. Det er under landsgjennomsnittet på 185 kroner.
  •  Kommunene i Nordland har i snitt 5 kilometer kommunal gang- og sykkelvei. Det er langt under landsgjennomsnittet (15 kilometer).

Kilde: KOSTRA/Statistisk Sentralbyrå

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2011

Nyheter

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder

I Akershus fikk 86 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og andre sårbare områder. Strømforbruket i boliger økte med 421 kilowattimer per innbygger og nesten halvparten av kommunene manglet plan for klimagassutslipp. Oppegård hadde lavest CO2-utslipp i landet.

Gode resultater for Oslo

I Oslo fikk bare 33 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og andre sårbare områder. Strømforbruket i boliger gikk ned med 321 kilowattimer per innbygger og kommunen har planer for klimagassutslipp og biologisk mangfold. Oslo er mer miljøbevisst enn de fleste andre kommuner.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder

I Buskerud fikk 72 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 423 kilowattimer per innbygger. Nesten alle som søkte fikk kjøre i utmark. Flesberg og Rollag lå dårligst an med bare 23 og 33 prosent gjenvinning av husholdningsavfallet.

7 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Vestfold

I Vestfold fikk 71 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 245 kilowattimer per innbygger. Svært få kjører i utmark, og de fleste ligger godt an med gjenvinning av husholdningsavfallet.

Viser fra 1 til 4 av totalt 19 artikler