Du er her:

I Oppland fikk 78 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 472 kilowattimer per innbygger. Nesten alle som søkte fikk kjøre i utmark. Sør Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang lå dårligst an med bare 45 prosent gjenvinning av husholdningsavfallet.

Se hele oversikten for Oppland her (excel)

Klikk her for oversikt over alle kommunene i fylket (pdf)

Redaksjonen i Natur & miljø har hentet ut kommunenes tall for husholdningsavfall, gjenvinning, klimautslipp, bygging i sårbar natur, dispensasjoner til motorferdsel i utmark, strømforbruk i boliger, gang- og sykkelveier, satsning på naturforvaltning og friluftsliv og om det finnes planer for klima og biologisk mangfold.

Her er noen av våre funn for Oppland:

  •  484 av 620 som søkte fikk dispensasjon til nybygg i områder med byggeforbud (strandsonen, LNF og langs vassdrag) i årene 2005-2010. Det betyr at 78 prosent av søknadene ble innvilget.
  •  Det er ganske mye utmarkskjøring i Oppland. I årene 2008-2010 søkte 939 om dispensasjon til sammen. 851, eller 91 prosent, fikk det.
  •  Kommunenes strømforbruk per innbygger i boliger har i snitt økt med 472 kilowattimer i året, 2009 sammenlignet med 2005. Nord-Fron hadde høyest økning med 2084 kWh per innbygger, mens folk i Vestre Toten brukte 185 kWh mindre per innbygger enn i 2005.
  •  Fordeler vi kommunenes utslipp av klimagasser på antall innbyggere, hadde Lesja høyest utslipp, 16,09 tonn per innbygger (2009). Lillehammer slapp ut mist med 3,55 tonn per innbygger.
  •  De fleste kommunene i Oppland hadde plan for klimagassutslipp. 19 av 26 hadde vedtatt en slik plan (2010). 
  •  Mange kommuner hadde vedtatt plan for biologisk mangfold. 15 av 26 hadde slik plan (2010).
  •  I årene 2005-2010 kastet Opplands kommuner i snitt 408 kilo husholdningsavfall per innbygger årlig. Lunner kommune lå på topp med 512 kilo per innbygger, mens Vestre Slidre kastet minst, 337 kilo.
  •  I årene 2005-2010 gjenvant Opplands kommuner i snitt 62 prosent av husholdningsavfallet sitt. Sør Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang lå dårligst an med bare 45 prosent gjenvinning.
  •  Kommunene i Oppland brukte 251 kroner per innbygger i snitt til naturforvaltning og friluftsliv i 2010. Det er godt over landsgjennomsnittet på 185 kroner.
  •  Kommunene i Oppland har i snitt 10 kilometer kommunal gang- og sykkelvei. Det er under landsgjennomsnittet (15 kilometer).

Kilde: KOSTRA/Statistisk Sentralbyrå

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2011

Nyheter

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Oppland

I Oppland fikk 78 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i sårbare områder med byggeforbud. Kommunenes strømforbruk i boliger økte med 472 kilowattimer per innbygger. Nesten alle som søkte fikk kjøre i utmark. Sør Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang lå dårligst an med bare 45 prosent gjenvinning av husholdningsavfallet.

Nesten alle får bygge i sårbare områder

I Hedmark fikk 87 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i sårbare områder med byggeforbud. Strømforbruket i boliger økte med 505 kilowattimer per innbygger og nesten halvparten av kommunene manglet plan for biologisk mangfold. Våler, Åsnes og Grue var best i landet på gjenvinning.

8 av 10 fikk bygge i sårbare områder i Sogn og Fjordane

I Sogn og Fjordane fikk 84 prosent av søkerne dispensasjon til nybygg i strandsonen og sårbare områder. Mange kommuner har store klimagassutslipp, og få har vedtatt plan for hvordan de skal få ned sine utslipp. Når det gjelder husholdningsavfall, kaster folk i Sogn og Fjordane mindre enn nordmenn flest.

Viser fra 9 til 12 av totalt 19 artikler